Sosiaalinen kuntoutuksen tavoitteena on muutos

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa ihmisen sosiaalista toimintakykyä, joka voidaan hahmottaa erilaisista elämäntaidoista rakentuvana yksilön toimintavalmiutena. Mitä sosiaalinen kuntoutus siis tarkalleen ottaen on?

Sosiaalihuoltolaissa sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaalista kuntoutusta voidaan tarvita monessa eri elämäntilanteessa. Toisinaan tarvitsemme enemmän tai vähemmän tukea sosiaalisista rooleista ja tehtävistä suoriutuaksemme. Uusia haasteita asettavat myös yhteiskunnan muuttuvat taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset rakenteet.

- Sosiaalisessa kuntoutuksessa työntekijän tehtävänä on auttaa asiakasta löytämään positiivisia elementtejä arkeensa ja niitä säännöllisesti toteuttamalla asiakkaan sosiaalisen kuntoutuksen polku syntyy, avaa sosiaaliohjaaja Johanna Kuivalainen kuntoutuksen sisältöä.

Useimmiten sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on jonkinlainen muutos palveluun osallistuvien elämässä. Muutostyöskentelyä on myös tilanne, missä muutosta ainakaan huonompaan suuntaan ei tapahdu.

Porissa sosiaalinen kuntoutus ei ole sidottu osaksi kuntouttavaa työtoimintaa tai työllistämistoimenpiteitä kuten monissa muissa kaupungeissa, vaan se on vahvasti sosiaalihuoltolain mukainen oma palvelu. Sosiaalinen kuntoutus ei silti Porissakaan ole ainoastaan yhden toimiston voimannäyte, vaan mukaan tarvitaan useita eri tahoja.

- Me täällä aikuissosiaalityössä emme tee tätä työtä yksin, vaan todella suuressa arvossa ovat meidän yhteistyökumppanit ja kolmas sektori, kuten seurakunta ja lukuisat hankkeet, sanoo aikuissosiaalityönpäällikkö Krista Virtanen-Olejniczak.

Sosiaalisen kuntoutuksen sisällöt Porissa ovat yksilöllisyyden huomioon ottavia räätälöityjä kokonaisuuksia. Tärkeintä sosiaalisen kuntoutuksen asiakastapaamisessa on antaa aikaa asiakkaalle ja tutustua ihmiseen.

- Luottamussuhde mahdollistaa asioihin tarttumisen oikea-aikaisesti. Työote vaatii työntekijältä paljon ja asiakkaasta välittäminen voi aiheuttaa hämmentäviä tunteita ja tehdä työstä emotionaalisesti raskaampaa, selittää Tuetusti tulevaisuuteen –hankkeen hankekoordinaattori Iida Koskinen Porin sininauhasta.

Sosiaalisessa kuntoutuksessa ensimmäinen tavoite voi olla se, että asiakkaalle syntyy toivo ja palautuu usko siihen, että hänkin ansaitsee osakseen jotakin hyvää. Tämän jälkeen lähdetään tavoittelemaan haaveita, jotka voivat asiakkaalla olla hyvinkin yksinkertaisia, kuten valokuvaaminen, laulaminen tai ruuanlaitto.

- Sosiaalisen kuntoutuksen menetelmin ihmistä tuetaan saavuttamaan ja täydentämään elämäntaitojaan, ja siten täyttämään eriasteisia aikuisen yhteiskunnallisia ja elämänpiirillisiä oppimistehtäviä, avaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Helka Raivio yleisesti sosiaalisen kuntoutuksen menetelmiä.

Hyvä olon sietäminenkin voi vaatia joskus taitoa. Sosiaalisen kuntoutuksen jälkeen asiakas voi siirtyä kuntouttavaan työtoimintaan, opiskelemaan tai vaikkapa työllistämisjaksolle

Porin perusturva on mukana valtakunnallisilla aikuissosiaalityön päivillä Tampereella 30.-31.1.2020, missä Sosiaalinen kuntoutus – teoriaa ja tarinoita –työpajan vastuuhenkilönä toimii Porin perusturvan aikuissosiaalityön päällikkö Krista Virtanen-Olejniczak. Työpajan alussa tutkija Helka Raivio tarkastelee sosiaalista kuntoutusta voimavaraistamisena. Toiminnallisessa osuudessa tutkaillaan vankiteatteria sosiaalisen kuntoutuksen välineenä. Kuulijaakin osallistava teatteri toteutetaan yhteistyössä Porin rakastajat teatterin, aikuissosiaalityön ja Sininauhan toimijoiden sekä sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden kanssa.

Kuvituskuva