Alkoholin ja tupakan ikärajavalvonta Satakunnassa on tehostunut

Alkoholin ja tupakan ikärajavalvonta Satakunnassa on tehostunut. Nuorilta näyttävien henkilöiden toteuttamissa alkoholin ja tupakan koeostoissa 80 prosenttia päätyi tilanteeseen, missä myyjä kysyi henkilöllisyystodistuksen nuorelta näyttävältä henkilöltä. Ikärajavalvonnan tehostumisesta huolimatta valvonnassa on suuria kauppa- ja kauppaketjukohtaisia eroja.

Satakunnan kunnissa järjestetyiden ostokokeiden avulla pyrittiin selvittämään, kuinka helposti nuorelta näyttävä henkilö saa ostettua alkoholia tai tupakkatuotteita ilman, että häntä pyydetään todistamaan ikänsä. Koeostajina ostokokeissa toimivat täysi-ikäiset nuoret, jolla ei ollut koeostohetkellä henkilöllisyystodistuksia, minkä avulla he olisivat voineet todistaa täysi-ikäisyytensä.

Satakunnassa alkoholin koeostoista 79 % ja tupakan koeostoista 87 % päätyi tilanteeseen, missä myyjä kysyi henkilöllisyyttä ja kieltäytyi myymästä, koska nuori henkilö ei pystynyt todistamaan ikäänsä. 15 prosentissa koeostoista myyjä ei kysynyt henkilöllisyystodistusta ja myi alkoholia tai tupakkaa. Joissakin koeostotilanteissa myyjä kysyi henkilöllisyystodistuksen, mutta myi niiden puuttumisesta huolimatta.

Erityisesti Porin, Merikarvian ja Ulvilan alueella ikärajavalvonta on tehostunut aiemmista ostokokeista. Vuonna 2012 vain 38,2 % alkoholin koeostoista päättyi henkilöllisyystodistuksen kysymiseen ja myynnistä kieltäytymiseen niiden puuttuessa. Tuoreiden ostokokeiden tulosten pohjalta kuitenkin huomattiin, että ikärajavalvonnassa on edelleen suuria kauppa- ja kauppaketjukohtaisia eroja. Parhaiten ostokokeessa pärjäsivät Alko ja S-ryhmä.

- Tulosten pohjalta voidaan nähdä hyvää kehitystä alkoholin ja tupakkatuotteiden ikärajavalvonnassa. Havaittavissa on jonkin verran kauppa- ja kauppaketjukohtaisia eroja. Alkoholin ja tupakan hyvää ikärajavalvontaa kannattaa jatkossakin ylläpitää, näin henkilöllisyystodistuksen pyytämisestä nuoren näköiseltä asiakkaalta tulee yhä vakiintuneempi käytäntö, kertoo Selvin päin Satakunnassa -hankkeen projektisuunnittelija Tellu Rosenqvist.

Ostokokeet suoritettiin marras- ja joulukuun aikana ja niitä tehtiin yhteensä 401 kappaletta, joista 356 koski alkoholia ja 45 tupakkaa. Ostokokeita suoritettiin 128 eri toimipisteessä Satakunnassa, joihin kuului sekä isoja marketteja että pieniä kauppoja.

Vähittäismyynnin ikärajavalvonnan tehostamiseen pyrkivät ostokokeet ovat osa Pakka-toimintamallia, mikä on paikallisten alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty menetelmä. Ostokokeet tehtiin yhteistyössä Satakunnan kuntien ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöiden ja koordinaattoreiden, toisen asteen oppilaitoksen sekä Selvin päin Satakunnassa -hankkeen kanssa. Hanke vastasi tulosten koonnista ja käsittelystä.

Tupakkatuotteiden valvonta