Kokemäenjoen virtaama nousemassa entisestään

Kokemäenjoen vedenpinnan on ennustettu nousevan ensi yön aikana korkealle meriveden nousun ja suuren virtaaman vuoksi.

Vailla patoja oleville Kivinin ja Kahaluodon alueilla jokivesi nousee ennusteen toteutuessa pelloille, vapaa-ajan asuntojen pihoille ja mahdollisesti rakenteisiin. Veden nousu aiheuttaa tulvavaaran padoilla suojelluilla alueilla Pormestarinluodossa, Hyvelänviikissä, Luotsinmäellä ja Toukarissa.

Keskustan alueella vesi nousee noin 40 cm peruskorjattujen patojen alatasanteiden yläpuolelle. Jokivesi on kuitenkin korkealla vain muutamia tunteja, joten patojen vaurioituminen ei ole todennäköistä.

– Porin kaupunki on ollut valmiustilassa alkuvuodesta saakka seuraten vesistöennusteita ja tarkkaillut tarvittaessa patojen kuntoa erityisesti Kahaluodon alueella. Kaupunki jatkaa varautumistaan tehostetusti, sanoo infrayksikön päällikkö Markku Koppelomäki.

Jokinäkymä talvella