Porin kaupunki ja WinNova tekevät vahvaa yhteistyötä nuorten kesäoppisopimustoiminnassa

Nuorten opiskelua halutaan tukea ja kaikille Porin kaupungin kesätyörahalla palkatuille WinNovassa opiskeleville nuorille tarjotaan mahdollisuutta suorittaa opintojaan kesäoppisopimuksella. Kesäoppisopimus on mahdollinen myös niille, jotka ovat vasta aloittamassa opintojaan.

– WinNovan tavoitteena on, että opintoja voidaan edistää myös kesällä kesätöitä tehden. Opiskelija saa arvokasta työkokemusta ja nopeuttaa valmistumistaan. Kesätyössä voi suorittaa vaikkapa opintoihin liittyvän tutkinnon osan, toteaa WinNovan rehtori Juha Vasama

Porin kaupunki haluaa tukea tavoitetta ja on mukana mahdollistamassa niitä. 

– Haluamme olla edistämissä nuorten koulutusta. Kaikki WinNovassa opiskelevat, joita palkataan kaupungin tukemalla kesätyörahalla kaupungin tai alueen yritysten kesätyöntekijöiksi, saavat kesäoppisopimuksella suorittaa samalla opintojaan. Kesäoppisopimus on mahdollista myös niille 15-vuotiaille yhdeksäsluokkalaisille, jotka on valittu WinNovan opiskelijoiksi ja jotka saavat kesätyöpaikan heinäkuuksi Porin kaupungilta, toteaa työllisuuden hoidon päällikkö Juha Laine Porin kaupungilta.  

Yrityksille tämä tarkoittaa vain työpaikkaohjaajan nimeämistä, joka huolehtii opiskelijan ohjauksesta työpaikalla. WinNova hoitaa oppisopimukseen liittyvän paperityön. 
   
Tämä on yhteiskunnallinen teko, jolla tuetaan alueen kilpailukykyä, mahdollistetaan oppilaitoksen, kaupungin ja yritysten välinen yhteistyö ja saadaan tulevaisuuden osaajia. Hanke toteutetaan Porin kaupungin työllisyyspalveluiden ja henkilöstöhallinnon sekä WinNovan tiiviissä yhteistyössä. 

Raatihuoneenpuiston kannat