Ahlaisissa asukasilta – Pori kutsuu paikalliset osallistumaan ja vaikuttamaan

Porin kaupunki kehittää alueellista osallisuutta järjestämällä asukkaille tapaamisia eri puolilla Poria. Ensimmäinen tapaaminen on Ahlaisissa torstaina 27. helmikuuta.

Tilaisuudessa keskustellaan yhdessä alueen ajankohtaisista asioista.

– Haluamme kuulla asukkaiden ideoita muun muassa siihen, millaista käyttöä tulevassa monitoimitalossa voisi olla, miten Ahlaisissa sijaitsevia kaupungin tiloja voisi käyttää entistä monipuolisemmin ja miten Ahlaisissa voitaisiin hyödyntää hyvinvointirahaa, kuvailee kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Tilaisuus järjestetään Ahlaisten koululla torstaina 27.2. klo 18 alkaen. Paikalle toivotaan Ahlaisissa vaikuttavien yhdistysten edustajia ja asukkaita.

Tilaisuudet toteuttavat samalla kaupungin palvelulupausta, jossa on luvattu luoda mahdollisuuksia kaupungin ja asukkaiden välisille kohtaamisille sekä aidolle vuorovaikutukselle kaikilla kahdeksalla palvelualueella.

– Asukkaat pääsevät osallistumaan aidosti koko tapahtuman ajan: keskustelemaan sekä keskenään että yhdessä kaupungin työntekijöiden kanssa. Haluamme löytää uusia tapoja asukkaiden ja kaupungin yhteistyölle alueiden kehittämiseksi. Keräämme tilaisuuksista palautetta, jotta voimme kehittää niitä edelleen yhdessä asukkaiden kanssa, kuvailevat viestintäsuunnittelijat ja osallisuusagentit Elli-Mari Sulonen ja Marika Virtanen.

Kyseessä on kaupungin osallistava tila- tai tapahtumakonsepti Poris, jonka on tarkoitus kiertää kevään 2020 aikana neljällä palvelualueella: Ahlaisissa, Noormarkussa, Laviassa ja Länsi-Porissa. Osallistavat tapahtumat jatkuvat syksyllä lopuilla alueilla eli Pohjois-Porissa, Itä-Porissa, Meri-Porissa ja keskustassa.

Ahlainen Pori Sans -fontilla kirjoitettuna