Honkaluotoon lisää alueita yrityksille ja Pietniemeen asumista

Honkaluodon 1. asemakaava ja asemakaavan muutos sekä Pietniemen asemakaavan muutos ovat nähtävillä 20.3. asti.

Honkaluodon yritysalue laajenee. Tavoitteena on luoda edellytyksiä tilaa vaativien yritysten sijoittumiselle alueelle. Kaavan asiakirjat.

Honkaluoto oli osa Porin kaupunkiseudun kohdealuetta MAL-verkoston Tulevaisuuden kaupunkiseutujen yritysalueiden kehittäminen -hankkeessa, jossa muun muassa tarkasteltiin yritysaluiden kehittämistä liikenteen ja saavutettavuuden kannalta. MAL-verkosto on valtakunnallinen maankäytön-, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto. 

Pietniemessä muutetaan kaavaa siten, että kaava-alueelta purettujen rakennusten alueelle voidaan rakentaa rivitaloasuntoja. Kaavan asiakirjat.

 

Kuvassa Honkaluodon aluetta 2019. Kuva Lentokuva Vallas Oy.

 

Honkaluodon aluetta ilmakuvassa (2019)