Meriveden nousu ja suuri virtaama nostavat Kokemäenjoen vedenpintaa

Joen virtaaman on ennustettu nousevan yli 700 kuutioon sekunnissa. Merivesi nousee ennusteen mukaan lauantai-iltana 22. helmikuuta muutamiksi tunneiksi 120 cm meren keskiveden tasosta. Merivesi on Mäntyluodon mittausasteikolla noussut tänä talvena korkeimmillaan hieman yli 80 cm.

Jos ennusteet toteutuvat, jokivesi nousee joen alavirran patojen lisäksi myös keskustan patoja vasten aiheuttaen tulvavaaran.

– Tulvavaaratilanne keskustassa kestäisi ennusteen mukaan vain muutamia tunteja, joten ongelmia patojen toimivuuden osalta ei ole odotettavissa, kertoo suunnitteluinsinööri Taina Koivisto.

Rannikko alueilla ja Kokemäenjoen suistoalueella Kivinissä, Kahaluodossa ja luotojen alueella vesi saattaa nousta alavimmille maa-alueille, pelloille ja vapaa-ajan asunnoille, jotka eivät ole patojen suojissa. Vesi saattaa nousta myös Tikkulan ja Sunniemen alavimmille alueille, koska niiden tulvasuojelutoimenpiteitä ei ole saatu vielä toteutettua.

Porin kaupungin patoturvallisuusorganisaatio lisää tarkkailua ja seuraa tilannetta tehostetusti. Myös mahdollisiin korjaustoimenpiteisiin on varauduttu. Valmiustasoa ei nosteta tasolle 2 eli keskimmäiselle valmiustasolle, sillä veden on ennustettu laskevan nopeasti nykyiseen tasoonsa.

– Virtaama pysynee suurena yli viikonlopun, mutta meriveden on ennustettu lähtevän laskuun lauantain ja sunnuntain välisen yön aikana, selventää Koivisto.

 

Eteläranta