Himmeli halutaan säilyttää

Kaupunginhallituksen nimeämä työryhmä on yhdessä kuntalaisten kanssa ideoinut palvelukeskus Himmelin tulevaisuutta. Tahtotila on yhteinen: Himmeli on arkkitehtoniselta arvoltaan ehdottomasti säilytettävä. Rakennuksen kunto on odotettua parempi.

– Työryhmä on jo työskentelyn alkuvaiheessa todennut, että Himmeli kokonaisuudessaan antaa erinomaisen mahdollisuuden ikäihmisten palvelujen toiminnalliseen kehittämiseen, mutta samalla kiinteistö voi tarjota kaikenikäisille kuntalaisille oman olohuoneen, kuvailee työryhmän puheenjohtaja Marjukka Palin.

Samaa toivovat kuntalaiset, joilta saatiin joulukuussa avoimien ovien tapahtumassa ja digitaalisella ideointialustalla yli 170 ideaa. Koko rakennus halutaan ottaa aktiiviseen käyttöön ja sen toivotaan palvelevan kaikkia kuntalaisia. Ideoiden yhteenveto on julkaistu verkkosivuilla www.pori.fi/himmeli.

– Vastauksissa toistui ajatus Himmelistä yhteisenä olohuoneena, joka ennaltaehkäisee yksinäisyyttä ja yhdistää esimerkiksi eri-ikäisiä kuntalaisia. Tämä on linjassa valtakunnallisten suunnitelmien kanssa, sillä sote-palveluiden painotusta halutaan siirtää raskaista palveluista ennaltaehkäisevään työhön, kertoo Palin.

Ministeriön aloittamassa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa korostetaan myös moniammatillisen työn vaikuttavuutta, ikääntyneiden palveluiden kehittämistä ja digitaalisten palveluiden uudistamista.

– Työryhmän kanssa pyrimme laatimaan ehdotuksen, joka vastaa näihin tulevaisuuden suuntiin, sanoo Palin.

Työryhmä on jättänyt väliraporttinsa kaupunginhallitukselle, joka käsittelee sitä kokouksessaan 9. maaliskuuta. Loppuraporttinsa työryhmä jättää 31. toukokuuta mennessä.

Kuntotutkimus yllätti positiivisesti

Sampolan palvelukeskus Oy on teettänyt rakennuksessa kuntotutkimuksen. Sen tulokset osoittavat, että rakennus tarvitsee peruskorjausta, mutta se on ikäänsä nähden hyvässä kunnossa.

– Rakennuksen tiiviys yllätti kuntotutkijatkin. Lähtökohdat peruskorjaukselle ovat hyvät, toteaa isännöitsijä Toni Wahlman.

Lämpö- ja vesijohdot ovat kunnossa. Sen sijaan muun muassa sähkö- ja atk-laitteistoja sekä ilmanvaihtolaitteita ehdotetaan kuntotutkimuksessa uusittavaksi kokonaan. Vesikatto vaatii myös uusimista. Ikkunat ja ulko-ovet tulee vähintään kunnostaa.

Mikäli rakennus päätetään peruskorjata, luvassa on mittava remontti. Kustannusarvio riippuu monesta tekijästä, esimerkiksi pidetäänkö huoneet ennallaan ja uusitaanko hissit.

– Tämänhetkisen tiedon mukaan rakennuksen peruskorjaus nykyiseen käyttöön kustantaisi noin 10 miljoonaa euroa, sanoo Wahlman.

Mahdollinen peruskorjaus tulee päätettäväksi sitten, kun päätökset rakennuksen tulevaisuudesta tehdään Himmeli-työryhmän loppuraportin jättämisen jälkeen. 

Himmelin rakennus ulkoa talvella