Tiiliruukkiin eritasoliittymä ja rivitalorakentamista Noormarkkuun

Tiiliruukin 1. asemakaava ja asemakaavan muutos sekä Noormarkun Länsimetsän asemakaavaluonnos nähtävillä 10.4. asti.

Isomäen, Tiiliruukin ja Liikastenmäen kaavan tavoitteena on mahdollistaa Tiiliruukin eritasoliittymä ja nelikaistainen osuus valtatie 8:lle.

Osallisuus- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan tarkemmin, minkälaiset aluevaraukset, suunnitelmat ja vaiheet tarvitaan ennen rakentamispäätöstä.

Tavoite uudesta eritasoliittymästä on huomioitu sekä maakuntakaavassa että voimassa olevassa yleiskaavassa. Kaavan asiakirjat

Noormarkun Länsimetsän asemakaavaluonnoksessa muutetaan kiinteistön käyttötarkoitusta siten, että kortteliin voidaan rakentaa rivitaloasumista. Kaavan asiakirjat

 

1726 sijainti