Pori valmistelemassa aiesopimusta yhteiskäyttövirastohankkeen seuraavista vaiheista

Porin kaupunki on valmistellut yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa yhteiset toimitilat -hanketta, jonka tavoitteena on keskittää Porin kaupungin toimistoissa tehtävä työ samaan rakennuskokonaisuuteen valtion virastojen kanssa.

Alustavien suunnitelmien mukaan kohteessa olisi sekä kummankin osapuolen itsenäisessä käytössä olevia toimitiloja että osapuolten yhteiskäytössä olevia asiakaspalvelun, sekä asiakastoimintojen tarvitsemia tiloja sekä kokoustiloja. Hankkeen järjestelmällisen etenemisen varmistamiseksi Porin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt ovat valmistelleet aiesopimusta hankkeen seuraavista vaiheista.

Sopimuksella osapuolet sopivat yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on selvittää tilaratkaisun toteuttamisen edellytykset ja reunaehdot, tilaratkaisuun kohdistuvat tavoitteet ja vaatimukset sekä mahdollisuudet sijoittaa vaatimukset täyttävä tilaratkaisu KOy Teljäntorin tiloihin.

– Tavoitteena on, että Porin kaupunki hankkii omistukseensa vain ne KOy Teljäntorin osakkeet, jotka mahdollistavat Senaatti-kiinteistöjen ja Porin kaupungin sijoittumisen kohteeseen. Tällä hetkellä ei siis haeta kolmatta osapuolta, joka tulisi koko KOy Teljäntorin omistajaksi, kertoo konsernihallinnon toimialajohtaja Lauri Kilkku.

Porin kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 16. maaliskuuta.

Poriin suunnitellaan modernia yhteiskäyttövirastoa, jonka on tarkoitus tuoda kaupungin ja valtion palvelut keskitetysti porilaisten lähelle. Tavoitteena on parantaa yhteistyötä sekä asiakas- ja työntekijäkokemusta. Alustavan arvion mukaan kohteessa tulisi työskentelemään noin 460 kaupungin työntekijää ja noin 340 valtionhallinnon työntekijää. Kyseessä on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen ja kokonaan uusi yhteiskäyttövirastokonsepti.

Kuvassa tuolit ja pöytä