Porissa on varauduttu koronaviruksen leviämiseen

Porin kaupunki on varautunut koronaviruksen leviämiseen. Muun muassa koulujen rehtoreille ja päiväkotien johtajille on jaettu koronavirusohjeistus oppilaitoksiin liittyen, perusturvassa on valmistettu ohjeistuksia ja toimintamalleja sekä kaupungin henkilöstöä on ohjeistettu mahdollisen epidemian varalle.

Opetusyksikön koronavirusohjeistus keskittyy erityisesti epidemian ennaltaehkäisyyn ja toimintatapojen suunnitteluun epidemian varalle. Mikäli koronavirus leviäisi Porin kouluissa, oppilaita ja opettajia olisi poissa kerralla suuria määriä. Tällaiseen tulee varautua, kuten myös esimerkiksi kotiopetuksen järjestämiseen.

Porin perusturvan kanssa yhdessä tehdyssä ohjeistuksessa keskeistä on hyvän käsi- ja yskimishygienian korostaminen. Ohjeistuksessa kehotetaan kaikkia yksiköitä käymään läpi asiaa yhdessä henkilökunnan ja oppilaiden kanssa. Oppilaille ja henkilökunnalle on korostettu, että sairaana tai flunssaoireisena ei saa tulla kouluun tai töihin.

Kesken päivän äkillisiin oireisiin sairastuvan epidemia-alueella matkustaneen oppilaan kohdalla opettajan tai päiväkodin työntekijän tulee siirtää hänet mahdollisuuksien mukaan erilliseen tilaan ja ottaa yhteys huoltajaan, joka hakee oppilaan ja hoitaa yhteydenoton terveyskeskuksen ajanvaraukseen.

Poikkeustoimet kuten karanteeni tehdään tarvittaessa THL:n, sairaanhoitopiirin infektioyksikön ja perusturvan tartuntataudeista vastaavan lääkärin ohjeistamana. Poikkeustoimista tiedotetaan tarvittaessa erikseen.

Koronavirusepäilyn hoito alkaa puhelinsoitolla

Koronaviruksen aiheuttamia tartuntoja ehkäistään samalla tavoin kuin muitakin hengitystieinfektioiden aiheuttajia. Mikäli asukas epäilee saaneensa koronavirustartunnan, tulee hänen olla puhelimitse yhteydessä omaan terveyskeskukseen ennen sosiaali- ja terveyspalveluihin hakeutumista. Muulloin kuin virka-aikana yhteys tulee ottaa Satasairaalan päivystysnumeroon.

– Vastaanotolle ei saa lähteä ilman puhelinsoittoa. Menettelyllä halutaan ennaltaehkäistä taudin leviämistä, kertoo Porin kaupungin tartuntatautilääkäri Jari Sainio.

Perusturvassa on tehty ohjeistuksia ja toimintasuunnitelmia koronavirukseen varautumista varten. Ohjeistuksissa on opastettu esimerkiksi mitä koronavirukselle altistumiselle epäileviltä asiakkailta puhelinkeskusteluissa kysytään ja miten sosiaali- ja terveyspalveluissa toimitaan, mikäli paikalle saapuu asiakas, joka perustellusti epäilee itsellään koronavirusta.

Myös Porin henkilöstöä ohjeistettu

Porin kaupungin henkilöstölle on jaettu ohjeistus koronavirukseen liittyen. Ohjeistus perustuu KT Kuntatyönantajat ry:n koronavirusohjeistukseen. Ohjeistusta päivitetään tarvittaessa.

Mikäli koronavirusepäilyjä esiintyy henkilöstön keskuudessa, koskee henkilöstöä sama ohje kuin Porin kaupungin asukkaitakin, eli yhteys terveydenhuoltopalveluihin tulee ottaa ensin puhelimitse. Lisäksi Porin kaupungin henkilöstöllä on mahdollisuus hyödyntää kaupungin työterveyspalveluiden tuottajan, Terveystalon, koronavirusneuvontaa.

Pori on reagoinut koronavirusepidemian mahdolliseen leviämiseen esimerkiksi laajentamalla etätyömahdollisuutta. Henkilöstölle on linjattu myös, että virkamatkoja ei tehdä maihin tai alueille, joille matkustamista ulkoministeriö on kehottanut rajoittamaan. Myös muihin virkamatkoihin tulee suhtautua pidättäytyvästi.

Sote-keskus Cotton