Levon ensimmäinen asemakaava luonnosvaiheeseen

Kuulutuksessa 18. maaliskuuta mainittua yleisötilaisuutta ei järjestetä. Asemakaavaluonnos on nähtävillä ensisijaisesti verkkosivuilla 17. huhtikuuta asti.

Kaavan asiakirjat ovat kaikki nähtävillä www.pori.fi/1628

Alueelle laaditaan ensimmäinen asemakaava täydennysrakentamista varten. Asemakaavaluonnoksessa esitetään alueita vakituiseen asumiseen ja loma-asumiseen, virkistyskäyttöön sekä yritystoimintaan.

Kaava ulottuu muun muassa valtatie 2:lle, Kaanaan kaupunginosaan sekä Yyterin matkailua palveleviin alueisiin. Alueelle suunnitellaan katuverkko ja muu yhdyskuntatekniikka. Levon alueen historialliset ominaispiirteet, luonnonympäristön moninaisuus ja virkistyskäyttö säilytetään.

 

Levon alueen asemakaavan sijainti ilmakuvassa