Kaava-asiakirjat verkossa

Kaikkiin nähtävänä oleviin kaava-aineistoihin voi tutustua verkossa.

Asemakaavojen aineistot ja vaiheet löytyvät verkkosivuilta: 

Nyt nähtävänä olevat asemakaavat

Vireillä olevat asemakaavat (eivät juuri nyt nähtävillä) 

Voimassa olevat asemakaavat (vähintään kahden vuoden ajalta)

 

 

Ilmakuvaa Porin keskustasta