Kaupungin palvelunumerot laajenevat, Pori toivoo asukkailtaan yhteispeliä

Lapsiperheille perustetaan oma palvelunumero ja ikäihmisten palvelunumeron aukioloaikaa laajennetaan. Lisäksi varhaiskasvatusmaksuihin valmistellaan helpotusta valmiuslain aikana. Ulkona liikkuvia vaaditaan noudattamaan valtakunnallisia rajoituksia.

Lapsiperheiden palveluneuvontanumero avautuu maanantaina

Porin kaupunki avaa maanantaina 23.3. kello 8 lapsiperheille kohdennetun palveluneuvonnan puhelinnumeron.

Lapsiperheiden palveluneuvonnan puhelinnumerosta saa neuvontaa, ohjausta ja tarvittaessa apua esimerkiksi perhetilanteen, koulujen- ja päiväkotien sulkemisen ja toimeentulon heikkenemisen aiheuttamaan epätietoisuuteen.

Lapsiperheiden palveluneuvonta on avoinna arkisin kello 8–16 ja puhelinnumero on 02 623 4360.

Palvelunumeroon voivat soittaa kaikki Porin, Ulvilan ja Merikarvian alueiden lapsiperheet. 

Ikäihmisten palveluneuvonnan puhelinnumeron aukioloajat laajenevat

Ikäihmisten palveluneuvonnan puhelinnumero palvelee asiakkaitaan jatkossa myös viikonloppuisin.  Tulevana viikonloppuna 21.–22.3. palveluneuvonta on avoinna klo 8–16. Maanantaista 23.3. alkaen palveluneuvonta on avoinna arkisin ja viikonloppuisin klo 8–18. 

Ikäihmisten palveluneuvonnan puhelinnumero on 02 623 4466. Ikäihmisten palveluneuvonnan puhelinnumerosta saa neuvontaa, ohjausta ja tarvittaessa apua esimerkiksi ateriapalveluiden, kauppapalveluiden ja kotihoidon järjestämiseen.

Palvelunumeroon voivat soittaa kaikki Porin, Ulvilan ja Merikarvian alueiden ikääntyneet asukkaat. Palvelunumerossa on mahdollisuus takaisinsoittopalveluun.

Varhaiskasvatusmaksuihin helpotusta valmiuslain aikana

Maanantaina 30.3. kokoontuvalle kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että Porin kaupungin varhaiskasvatuksessa huoltajille tarjotaan mahdollisuus maksuttomaan varhaiskasvatukseen 18.3.–13.4.2020 välisenä aikana. Edellytyksenä maksuttomuudelle on, että lapsi on ollut poissa varhaiskasvatuksesta yhtäjaksoisesti vähintään kaksi viikkoa ja lapsen poissaolosta on etukäteen ilmoitettu lapsen päiväkotiryhmään tai perhepäivähoitajalle. Myös iltapäivätoiminnan maksut ehdotetaan hyvitettäväksi vastaavalla tavalla.

Kaikki 1–3 luokkien oppilaat saavat lähiopetusta tarvittaessa

Valtioneuvoston päätöksellä vastaisuudessa kaikki peruskoulun 1–3 luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa. Kuitenkin edelleen sekä valtioneuvosto että Porin kaupunki vahvasti suosittelevat näitä oppilaita osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.

Vanhemmille lähetetään Wilmasta kysely viikonlopun aikana siitä, jatkaako lapsi etäopetuksessa vai lähiopetuksessa. Vanhempien tulee ilmoittaa tieto koululle Wilma-viestissä olevien tarkempien ohjeiden mukaisesti mahdollisimman pian, jotta lapsille saadaan varmistettua opetus, ruokailu erityisruokavalioineen sekä mahdollinen kuljetus.

Pori vetoaa noudattamaan valtakunnallisia rajoituksia

Valtakunnallisista rajoituksista huolimatta Porissa on havaittu, että koulujen pihoilla ja ulkoliikuntapaikoilla kokoontuu paljon ihmisiä. Porin kaupunki vetoaa kaikkiin asukkaisiin ja seuroihin, että kokoontumisia ei järjestetä. Samoin jokaisen vastuulla on välttää ruuhkia ulkoliikuntapaikoilla.

Vaikka asukkaita kannustetaan ulkoiluun, Porin laajat ulkoilualueet mahdollistavat sen, että ulkoilla voi ilman väenpaljoutta.

On jokaisen vastuulla, että viruksen leviäminen minimoidaan. Tilannetta seurataan ja tarvittaessa Porin kaupunki harkitsee lisärajoitusten asettamista.

Pori.fi/korona-sivustolle neuvontatyökalu

Pori.fi/korona-sivustolla otettiin perjantaina 20. maaliskuuta käyttöön Duodecimin Koronavirus-neuvontabotti. Botin avulla pyritään vähentämään koronavirukseen liittyvien yhteydenottojen määrää terveydenhuollon eri kanavissa, erityisesti puhelinpalvelussa.

Palvelu ohjaa ja antaa neuvoa COVID-19 koronavirukseen liittyvissä kysymyksissä ajantasaisella ja terveydenhuollon ammattilaisten keskitetysti ylläpitämällä tiedolla, joka perustuu kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin. Neuvontabotti ei kuitenkaan korvaa terveydenhuollon ammattilaisen neuvontaa, diagnoosia tai hoitoa.

Porin koronajohtoryhmä kokoontuu seuraavaksi maanantaina kello 15.

Huutomerkki