Hengitystiesuojaimia käytettävä harkiten

Perusturvassa on linjattu THL:n ja Satasairaalan infektioyksikön ohjeiden mukaan, että julkisen ja yksityisen puolen sosiaaali- ja terveysalan ammattilaisten suorittamat terveyden ja hyvinvoinnin kannalta tarpeelliset käynnit kotona, sairaalan osastoilla ja asumisyksiköissä jatkuvat.

Näin pystytään varmistamaan myös koronavirusepidemian aikana esimerkiksi sairaudenhoidon jatkuminen sekä takaamaan asiakkaiden tarvitsema hoiva ja tuki.
 
Huomioitava on, että kaikissa potilas-/asiakaskontakteissa ei saa käyttää hengitystiesuojaimia. Kotihoidossa ei ole tarpeen käyttää suu-nenäsuojusta. Kirurgista suu-nenäsuojusta käytetään ainoastaan silloin, kun tehdään toimenpiteitä, joissa on roiskevaara. Tarvittaessa hengitystieoireista potilasta ja häntä hoitavaa henkilökuntaa opastetaan käyttämään kirurgista suu-nenäsuojusta. 
 
Suojautumistarvikkeista on maailmanlaajuisesti pulaa, joten niiden käyttö ohjataan niihin toimintoihin, joissa se on välttämätöntä. Tavanomaisia varotoimia tulee kuitenkin noudattaa. Henkilökunta ei tee asiakastyötä oireisena ja huolehtii aina hyvästä hygieniasta.

Hammashoitoa perusturvassa