Tulvatilanne rauhoittumassa Porissa – hyydepuomit vaikuttavat veneliikenteeseen

Poriin kohdistuvan vesistötulvavaaran arvioidaan olevan tämän talven osalta ohi. Sään ennustetaan lauhtuvan merkittävästi kuluvan viikon aikana ja myös yöpakkasten on ennustettu pysyvän pieninä. Porin kaupungin patoturvallisuusorganisaatio palaa alimmalta valmiustasolta takaisin normaaliin toimintaan. Mikäli olosuhteet muuttuvat ja tulvariski palaa, nostetaan valmiutta uudelleen.

Kulunut talvi on ollut ongelmallinen runsaiden sateiden sekä meriveden tason voimakkaiden vaihtelujen vuoksi. Leudon talven takia Kokemäenjoen alaosalle ei saatu muodostettua jääkantta, jolloin hyyteen muodostumisen riski kasvoi.

– Lämpötila pysytteli kuitenkin sen verran lauhana, että hyydettä muodostui ainoastaan muutamina päivinä, eikä se ehtinyt aiheuttaa ongelmia. Merivesi oli keskimääräistä korkeammalla useamman kuukauden ajan, ja yhdessä suuren virtaaman kanssa se aiheutti ajoittain tulvavaaran erityisesti joen alajuoksulla Kahaluodossa sekä Kivinissä. Säännöstelyssä onnistuttiin niin hyvin, kuin se tällaisissa olosuhteissa on mahdollista, kertoo suunnitteluinsinööri Taina Koivisto Porin kaupungilta.

Kokemäenjoen valuma-alueelta tulee tällä hetkellä vähäisiä määriä lumen sulamisvesiä. Virtaama pysyy kuitenkin vielä jonkin aikaa korkeana, jotta järvien vesipinnat saadaan laskettua keskimääräiselle tasolle. Merivesi on tällä hetkellä keskimääräisellä tasollaan.

Ilmastonmuutoksen edetessä haasteelliset talvet tulevat yleistymään. Vuonna 2003 käynnistynyt Porin kaupungin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteinen tulvasuojeluhanke jatkaa toimintaansa toteuttaen muun muassa olemassa olevien patojen peruskorjauksia, uusia patojärjestelyjä, ruoppauksia sekä muita toimenpiteitä, joilla tulvariskiä saadaan vähennettyä.  

– Viime vuosina paremmin ja ennakoivammin toteutetun säännöstelyn, patojen peruskorjausten ja joen haarautumisalueen kunnossapitoruoppauksen ansiosta padoilla suojellut alueet säästyivät suurtulvalta, sanoo infrayksikön päällikkö Markku Koppelomäki Porin kaupungilta.

Hyydepuomit Koivistonluodossa ja Ulvilassa

Osana tulvavaaraan varautumista Kokemäenjokeen on talven aikana asennettu hyydepuomeja. Porin ja Ulvilan alueella joen poikki kulkevat puomit sijaitsevat Koivistonluodossa Hemmintien päässä sekä Ulvilassa noin kilometri Friitalan sillalta ylöspäin. Kettinkiset puomit kulkevat lähellä vedenpintaa ja estävät näin ollen veneilyn alueella. 

ELY-keskus poistaa puomit tämän viikon aikana. Veneilijöitä pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta alueella liikkuessaan.
 

Eteläranta