Henkilökohtainen apu turvaa arkea – tärkeää tietoa henkilökohtaisen avun asiakkaalle ja palveluntuottajalle

Poikkeusolojen aikana henkilökohtaisella avulla pyritään turvaamaan asiakkaiden välttämätön apu kotona sekä kodin ulkopuolella, kuten esimerkiksi kauppa-apu, lääkärissä käynti, apteekki- ja viranomaisasiointi sekä ulkoilu asiakkaan pyynnöstä. Koronaviruksen leviämisen torjumiseksi on suositeltavaa välttää tarpeettomia lähikontakteja. Tämä tulee huomioida myös henkilökohtaisen avun palvelun käytössä.

Henkilökohtaisen avustajan on mahdollista hoitaa välttämättömiä kodin ulkopuolisia asioita ilman asiakkaan läsnäoloa. Mikäli vapaa-ajan avustajan tarvetta ei ole tällä hetkellä niin avustajan voi lomauttaa.

Huolehdi hyvästä käsihygieniasta

Työntekijän suojavarusteista vastaa työnantaja tai ostopalveluntuottaja. Suojavarusteita käytetään annettujen ohjeiden mukaisesti. Suojautumistarvikkeista on maailmanlaajuisesti pulaa, joten niiden käyttö ohjataan niihin toimintoihin, joissa se on välttämätöntä. Tavanomaisia varotoimia tulee kuitenkin noudattaa. Henkilökohtaisen avustajan ei pidä työskennellä oireisena ja hänen on aina huolehdittava hyvästä hygieniasta.

Palveluasumisyksikössä asuvan asiakkaan avustuskäynteihin tulee avustajan selvittää voimassa olevat ohjeet asumispalveluyksikön esimieheltä.

Työnantajien, palveluntuottajien ja avustajien tulee seurata THL:n sivuja koronaepidemiaan liittyvissä asioissa. Ohjeita päivitetään tilanteen etenemisen mukaan.

Vammaispalveluista autetaan sijaisen saamisessa

Henkilökohtaisen avun työnantajan on mahdollista perua työntekijän työvuorot koronaviruksen tartuntaepäilyn vuoksi, jolloin työntekijä voidaan lomauttaa. Lomautuksessa noudatetaan poikkeusolojen aikana annettuja ohjeita ja säännöksiä.

Mikäli avustaja sairastuu tai ei voi mennä koronakaranteenin vuoksi työhön, työnantajan on mahdollista palkata omainen tai läheinen lyhyeksi aikaa avustajaksi tai teettää toisella, työssä olevalla avustajalla ylityötä työntekijän suostumuksella. Vammaispalveluista autetaan sijaisen saamisessa muun muassa ostamalla palvelua yksityisiltä palveluntuottajilta.

Kaikista asiakkaiden koronavirukseen liittyvistä karanteeni- ja sairastumistapauksista tulee ilmoittaa joko vammaispalvelun omalle työntekijälle tai Avustajakeskukseen. Porin perusturvan vammaispalvelutoimisto vastaa puheluihin laajennetuin puhelinajoin arkisin klo 9-15.15.

Vammaispalvelutoimiston yhteystiedot

Neuvonta

  • Toimistosihteeri puh. 044 701 6192
  • Vammaispalveluiden päällikkö Sari Merimaa, puh. 044 701 0804
  • Johtava sosiaalityöntekijä Tuija Lahtinen, puh. 044 701 6661

Alue 1: Luoteinen, Pohjois-Pori (Pohjois-Pori: 28100 joen pohjoispuoli, 28190, 28200, 28220, 28240, 29700, 29720; Luoteinen: 29570, 29600, 29680, 29900, 29940, 29740, 29750, 29760, 29790)

  • Henkilökohtainen apu yli 50-vuotiaille: sosiaaliohjaaja puh. 044 701 6667

Alue 2: Länsi- ja Keski-Pori, Ulvila (Keski-Pori: 28100 ydinkeskusta, 28120, 28130, 28500, 28540, 28560; Länsi-Pori: 28540, 28580, 28600, 28610, 28660, 28760, 28800, 28840, 28880, 28900; Ulvila: 28260, 28400, 28450, 29310, 29320, 29340, 29350)

  • Henkilökohtainen apu alle 50-vuotiaille: sosiaaliohjaaja puh. 044 701 8570 tai muiden alueiden työntekijät
  • Henkilökohtainen apu yli 50-vuotiaille: sosiaaliohjaaja puh. 044 701 8570

Alue 3: Itä-Pori, Lavia (Itä-Pori: 28130, 28300, 28330, 28360, 28370, 28430, Lavia: 38600, 38650, 38670)

  • Henkilökohtainen apu alle 50-vuotiaille: sosiaalityöntekijä puh. 044 701 6685
  • Henkilökohtainen apu yli 50-vuotiaille Itä-Porin alueella: sosiaaliohjaaja puh. 044 701 6667

Perusturvan työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@porinperusturva.fi

 

Lisätietoa henkilökohtaisen avun työnantajille ja avustajille Heta-liiton sivuilta.

Työ- ja päivätoiminta