Ohje suojainten käytöstä ja asiakkaiden hoitosuunnitelmien päivittämisestä

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaan terveyden- ja sosiaalihuollon hoito- ja hoivatehtävissä henkilökunnan pitää käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta ja suojakäsineitä, kun he hoitavat hengitystieinfektioon sairastuneita potilaita.

Kirurgista suu-nenäsuojusta käytetään ainoastaan silloin, kun tehdään toimenpiteitä, joissa on roiskevaara tai kun ollaan kontaktissa hengitystieinfektiota sairastavan kanssa. Muita potilaita tai asiakkaita hoidettaessa riittää, että huolehtii hyvästä käsihygieniasta. 
 
Kotihoidossa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä työskentelevien on käytettävä kirurgisia suu-nenäsuojaimia, mikäli asiakkaalla on hengitystieinfektion oireita.
 
Perusturva ohjeistaa vanhuspalveluiden kotihoidon työntekijöitä halutessaan käyttämään huivia työskennellessään oireettomien yli 70-vuotiaiden asiakkaiden kanssa. Huivi nostetaan suun ja nenän eteen suojaksi asiakaskäynnin ja –kontaktin ajaksi. Huivi ei ole suojain, mutta se estää hieman pisaratartuntoja ja muistuttaa käyttäjäänsä olematta koskematta kasvoihin. 
 
Huivia käytetään ainoastaan oireettomien asiakkaiden kanssa asioidessa sellaisissa tilanteissa, joissa ei tarvitse käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta, ja joissa normaali hyvä käsihygienia riittää. Kyse on kahden oireettoman välisestä kohteliaasta varovaisuudesta toisiaan kohtaan epidemian aikana. Työntekijä vastaa itse käyttämänsä huivin pesemisestä päivittäin. Työntekijän ei ole pakko käyttää huivia, koska sitä käytetään vain tilanteissa, joissa kirurgista suu-nenäsuojusta ei tarvittaisi. Ylimääräisen huolen välttämiseksi työntekijän tulee kertoa asiakkaalle huivin käytön syistä.
 
Edellytämme myös, että yksityisissä kotihoitoyrityksissä mahdollistetaan huivin käyttö. Yksityisen palveluntuottajan tulee hankkia suojaimet ja huivit työntekijöilleen. 
  
Henkilökunta huolehtii hyvästä käsihygieniasta osana tavanomaisia varotoimia. Henkilökunta ei tee asiakastyötä oireisena ja huolehtii aina hyvästä hygieniasta. 

Asiakkaiden hoitosuunnitelmat, hoidonrajaukset, lääkitykset ja mahdolliset hoitotahdot tulee päivittää

COVID-19 Koronavirustilanteessa Porin perusturva edellyttää nopealla aikataululla omien ja yksityisen tehostetun vanhus- ja vammaispalveluiden palveluasumisen sekä kotihoidon asiakkaiden hoitosuunnitelmien, hoidonrajauksien, lääkitysten ja mahdollisen hoitotahdon päivittämistä Lifecare-potilastietojärjestelmään.
 

Maailman vesipäivän tehtävä