Porin tilinpäätös reilusti alijäämäinen – tulevaisuutta suunnitellaan nyt erilaisista lähtökohdista

Vuosi 2019 oli Porin kaupungin talouden kannalta todella huono. Vaikka taloudenpidossa onnistuttiin hyvin monella toimialalla, kaksi isoa tekijää vaikuttivat niin dramaattisesti kaupungin tulokseen, että tulos painui 28,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Verotulot jäivät 12 miljoona euroa talousarviota pienemmiksi ja perusturva ylitti alkuperäisen talousarvionsa 13,5 miljoonalla eurolla.

Vaikka esimerkiksi sivistystoimiala teki noin 1,5 miljoona euroa talousarviota paremman tuloksen ja tekninen toimiala 4,5 miljoonaa euroa talousarviota paremman tuloksen, eivät ne riittäneet pelastamaan viime vuoden tulosta.

– Toiminnallisesti vuosi 2019 oli kuitenkin työntäyteinen. Keväällä saatiin valmiiksi sivistystoimialan palveluverkkouudistus, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa. Sillä varmistetaan, että kaupunki pystyy tarjoamaan tulevaisuudessakin laadukkaat varhaiskasvatuksen ja lukio- ja perusopetuksen palvelut, sanoo kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Teknisellä toimialalla toteutettiin koko toimialaa koskeva ulkoinen auditointi, jonka täytäntöönpano on käynnistynyt vuoden 2020 alussa. Samoin perusturvassa laadittiin ulkoista asiantuntijaa käyttäen koko toimialaa koskeva tuottavuusohjelma, jonka senkin täytäntöönpano on käynnistymässä.

Myös kaupungin johtamisjärjestelmää arvioitiin ulkoista asiantuntijaa käyttäen. Sen johdosta on jo tehty ja tehdään vielä lisää uudistuksia vuoden 2020 aikana.

Tilinpäätöksen valmistumishetkellä tilanne Suomessa ja maailmalla on täysin poikkeuksellinen. Eduskunta on hyväksynyt valmiuslain käyttöönoton ja kunnat tekevät voimakkaita toimenpiteitä taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Koronan taloudelliset vaikutukset tulevat olemaan valtavat sekä globaalisti että paikallisesti.

– Se tulee koettelemaan yksittäisten kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen sekä tietysti koko julkisen sektorin taloutta. Kun torjuntatoimenpiteitä nyt mietitään, taloudelliset reunaehdot eivät ole päällimmäisenä mielessä. Kaikki voitava on tehtävä. Kun tilanne jossain vaiheessa normalisoituu, on kaikilla edessä uudenlainen tilanne. Tulevaisuutta suunnitellaan erilaisista lähtökohdista, kuin vielä hetki sitten oli ajateltu, Luukkonen toteaa.

Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 30. maaliskuuta.

Kaupungintalo