Varhaiskasvatuspalveluita keskitetään poikkeustilan aikana

Porissa huoltajat ovat ottaneet vakavasti hallituksen toiveet hoitaa varhaiskasvatusikäiset lapset kotona poikkeustilan aikana, mikäli se on perheelle mahdollista. Kaupunki antaa tästä kiitosta huoltajille.

Porin kaupungin päiväkodeissa paikalla on ollut vain noin 500 lasta, mikä on viidesosa normaalioloista. Henkilökuntaa on ollut paikalla lähes normaalisti. Joitakin päiväkoteja palvelualueilla tullaan yhdistämään kevään aikana. Järjestelyillä varaudutaan poikkeusolojen aiheuttamaan työvoimapulaan ja mahdollistetaan, että osa varhaiskasvatuksen henkilöstöstä voi siirtyä työskentelemään sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

– Henkilöstön siirtymiset muihin tehtäviin sekä lasten ja henkilöstön poissaolot vähentävät lähikontaktien määrää. Varhaiskasvatuksessa on tähdennetty, että henkilökunta ja lapset eivät saa tulla sairaana päiväkotiin. Käytämme siivous- ja ruokahuollon asiantuntijoita tilojen tehostetun puhtauden pitoon sekä asianmukaisen ja turvallisen ruokailuhetken toteutumiseen, sanoo varhaiskasvatusyksikön päällikkö Ritva Välimäki.

Suljettavista päiväkodeista siirtyvät lapsiryhmät jatkavat tuttuna ryhmänä uudessa päiväkodissa ja lapsia hoitaa oman päiväkodin henkilökunta. Ryhmät pysyvät edelleen alle 10 henkilön ryhminä ja pienryhmät sijoittuvat heille osoitettuihin omiin tiloihin. 

Ruokailut ja ulkoilut porrastetaan, jolloin lapset ulkoilevat eri aikoina pienryhmissä. Poikkeusolosuhteiden aikaan työntekijät annostelevat ruoat lasten lautasille. Ruokailut tapahtuvat mahdollisuuksien mukaan lasten omissa ryhmätiloissa.

– Lasten kanssa vietetään aikaa ulkoleikeissä ja tehdään paljon retkiä lähiluontoon. Yhteisiä liikuntatiloja yksiköissä ei nyt hyödynnetä, vaan liikkuminen tapahtuu ulkoillen, toteaa Välimäki.

Sulkemisista tiedotetaan aina erikseen kyseisten päiväkotien huoltajia. Samalla annetaan käytännön ohjeita. 

Ensimmäisenä yhdistyvät Pikkurepun ja Leppäkertun päiväkodit, jotka tekevät muutenkin paljon yhteistyötä. Pikkureppu on 120 lapsen päiväkoti, jossa maanantaina oli hoidossa 27 lasta. Leppäkerttu on pieni yksikkö ja kontakteja pienissä tiloissa toisiin lapsiin tulee huomattavasti enemmän. Leppäkertussa hoidossa oli maanantaina 10 lasta ja lapset siirtyvät Pikkureppuun, jolloin isompiin tiloihin saadaan lapset jaettua väljemmin. 
 

Väinölän päiväkoti