Satakunnan yhteisökeskus auttaa koronaepidemian keskellä

Satakunnan yhteisökeskus edistää järjestöjen välistä yhteistyötä, tukee järjestöjen toimintaa tila- ja toimistopalveluilla, suunnittelee ja toteuttaa maakunnan järjestöille koulutus- ja valmennustoimintaa sekä kehittää eri sektoreiden välistä yhteistyötä. Porista löytyy useita yhdistyksiä ja yhteisöjä, jotka tarjoavat laajasti tukea sekä keskustelu- ja asiointiapua.

– Porissa yhteisötalo Otava on koronaepidemian vuoksi suljettuna mutta normaalioloissa Otava tarjoaa kaikille porilaisille avoimen kohtaamispaikan, työ- ja toimintakykyä edistävää toimintaa sekä tiloja ja tukipalveluja yhdistyksille. Lisäksi Yhteisökeskuksen hallinnoima Me-talo Pori järjestää lapsille ja nuorille harrastustoimintaa ja tukee harrastusrahaston kautta, kertoo Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalainen.

Koronaepidemialla on omat vaikutuksensa myös Satakunnan yhteisökeskuksen toimintaan Porissa. Satakunnan yhteisökeskus on auttamassa mukana monella eri tavalla.

– Koordinoimme ruoka-avun järjestämistä, kokoamme yhteen järjestöjen ja seurakuntien toimintaa poikkeustilanteessa ja viestimme siitä sidosryhmille. Kontaktoimme asiakkaita puhelimitse, tuemme yhdistyksiä etäkoulutuksin ja neuvomalla, organisoimme lahjoituksia eri kohderyhmille ja autamme järjestöjä saamaan vapaaehtoisia tarpeen mukaan. Lisäksi valmistelemme esimerkiksi järjestöjen roolia sote-uudistuksessa ja kehitämme eri tahojen välistä yhteistyötä. Valmistaudumme myös siihen, että kriisin aiheuttamat yhteiskunnalliset seuraukset ovat sellaisia, joissa järjestöjä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Haluamme olla silloin valmiina tukemassa, Karjalainen täsmentää.

Porilaiset voivat olla mukana auttamassa koronaepidemian aikana erilaisilla keinoilla. Vapaaehtoistyötä on organisoitu tällä hetkellä SPR:n kautta ja vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua satakunta@punainenristi.fi tai https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/6943.

– Kannustamme kaikkia auttamaan omassa naapurustossaan ja lähipiirissään mahdollisuuksien mukaan, rajoitukset ja määräykset huomion ottaen. Auttaessaan ei saa vaarantaa omaa tai muiden terveyttä, Karjalainen huomauttaa.

Auttamisenhalu näkyy Porissa

Koronaepidemia on näkynyt Porissa järjestöissä ja muissa yhteisöllisissä toimijoissa ja organisaatioissa monin tavoin. Järjestöt ja seurakunnat ovat reagoineet tilanteeseen nopeasti ja hyvä yhteistyö on syventynyt. Keskinäinen koordinaatio ja toimijoiden välinen keskinäinen auttaminen on saatu nopeasti käyntiin.

– Asiakkaillamme on jo tällä hetkellä nähtävissä sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien kärjistymistä ja valitettavasti se tulee jatkumaan ja syvenemään. Tämä on totinen paikka myös järjestöille, mutta olemme päättäneet selvitä tästä yhdestä. Nähtävissä on toisaalta myös ihmisten ja yritysten auttamisenhalun merkittävä kasvaminen, joka on meille elintärkeää, Karjalainen toteaa.

Satakunnan alueen yhdistykset ja seurakunnat ovat tiivistäneet yhteistyötään. Kriisiajan avun järjestäminen ja viestiminen on organisoitu SPR:n, Satakunnan yhteisökeskuksen ja järjestöjen neuvottelukunnan johdolla. Järjestöt ja seurakunnat tarjoavat poikkeustilan aikana laajasti ruoka-apua, tukea, sekä keskustelu- ja asiointiapua. 

Satakunnan yhteisökeskus kokoaa tietoa yhteisöjen auttamistoiminnasta kuntien, viranomaisten ja kuntalaisten tueksi. Satakunnan yhteisökeskus on avannut verkkosivuston, johon on kerätty tietoa tuesta ja palveluista, joita yhteisöt tuottavat kansalaisille poikkeustilan aikana. Sivustoa päivitetään joka arkipäivä: www.yhteisokeskus.fi/koronaapu.

 

Muut avunpyynnöt järjestöyhteistyön osalta tulee ohjata SPR:lle: 

Yhteisötalo Otava