Maksulykkäyshakemusten lomakkeet lisätty Porin verkkosivuille

Vallitsevalla koronaepidemialla ja sen vuoksi päätetyillä toimenpiteillä ja rajoituksilla tulee mahdollisesti olemaan hetkellistä heikentävää vaikutusta Porin kaupungin palveluita käyttävien henkilöiden ja yritysten maksukykyyn. Koronatilanteen aiheuttamien tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi asukkaat ja yritykset voivat nyt hakea maksulykkäystä kaupungin laskuille.

Kaupunki myöntää laskuilleen eräpäivän siirron enintään kuudeksi kuukaudeksi laskun alkuperäisestä eräpäivästä laskettuna. Maksulykkäyksen myöntäminen ja viivästyskorkoseuraamuksista vapautuminen edellyttää luotettavaa selvitystä koronavirustilanteen vaikutuksista maksukykyyn.

Lomakkeiden täyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista.

HUOM! Henkilöasiakkaat eivät voi hakea lomakkeella lykkäystä asuntonsa vuokraan. Lisäksi linjaus 6 kuukauden eräpäiväsiirrosta ei koske kaupungin tytäryhtiöiden laskuja

Yrityksen hakemus maksulykkäyksestä Porin kaupungille:
https://asiointi.digiloikka.fi/formpro/eservices/pori/Aloita/maksulykkays_yritys

Henkilöasiakkaan hakemus maksulykkäyksestä Porin kaupungille:
https://asiointi.digiloikka.fi/formpro/eservices/pori/Aloita/maksulykkays_henkilo

Lomakkeet löytyvät tietosuojaselostuksineen myös kaupungin verkkosivuilta Laskutus ja maksaminen -sivun alta.

Tietokone