Opiskelijat kutsutaan kilpailemaan Perkonpuiston maisemasuunnittelusta

Suomalainen leikkivälineyritys Lappset Group Oy järjestää maisemasuunnittelukilpailun yhteistyössä Porin kaupungin kanssa yrityksen 50-vuotisjuhlavuonna. Kilpailun suunnittelukohteeksi on valittu Länsi-Porissa sijaitseva 9,8 hehtaarin kokoinen Perkonpuiston viheralue. Suunnittelukilpailussa painottuu kestävän ympäristörakentamisen huomioiminen.

Suunnittelukilpailu järjestetään nyt 45. kerran Suomen maisemasuunnittelualan korkeakouluille ja oppilaitoksille osana heidän opiskelijoidensa opintoja. Lisäksi Suomessa opiskelevat maisemasuunnittelualan vaihto-opiskelijat voivat osallistua kilpailuun.

Kilpailun tarkoituksena on löytää ratkaisuja rakennetun ympäristön yhteiskunnallisiin haasteisiin ja nostaa esiin hyvin suunnitellun ympäristön merkitystä nykyaikana.

– Kilpailukohteeksi valittu Perkonpuisto on riittävän laaja ja yhtenäinen viheralue, jossa kilpailijat pääsevät pohtimaan, miten peltoalueelle asemakaavoitetusta puistoalueesta toteutetaan kustannustehokkaasti ylläpidettävä ja mahdollisimman luonnonmukainen viher- ja virkistysalue. Odotamme kilpailutöiden nostavan viheralan uusimpia innovaatioita ja ajatuksia esille, toteaa Porin kaupungin suunnitteluhortonomi Katja Tuomala.

Kestävän ympäristörakentamisen kriteerit keskiössä

Perkonpuiston suunnittelukilpailun päätavoitteiksi asetetaan kestävän ympäristörakentamisen (KESY) kriteerien noudattaminen, luonnon monimuotoisuuden lisääminen luontopohjaisin ratkaisuin sekä eri käyttäjä- ja ikäryhmien huomioiminen puiston toiminnallisuudessa.

– Lisäksi korostamme viheralueen kustannustehokasta ja vähäistä kunnossapidon tarvetta sekä hulevesien luonnonmukaisien hallintaratkaisujen käyttöä, sanoo Tuomala.

Suunnittelukilpailu tukee kehittyvää läntisen Porin aluetta

Porin kaupungin pientalorakentaminen painottuu voimakkaasti tulevina vuosina läntisen Porin alueelle. Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee purkamisen jälkeen uudelleen rakentuva alakoulu sivutoimipisteineen. Lisäksi suunnittelualueeseen rajautuu useampia päiväkoteja.

– Viherympäristöt tulee nähdä osana kaupunkien lähipalvelutarjontaa, mikä jo sinällään on osa kestävän kehityksen maailmaa. Paras hyöty viherympäristöistä saadaan, kun ne ovat asukkaiden aktiivisessa käytössä. Esimerkiksi liikunnan pariin kuljetaan liian usein pitkiä matkoja omilla autoilla. Hyvin suunnittelu lähipuisto vähentää autoilun tarvetta. Ratkaisut ovat parhaimmillaan ylisukupolvisia, korostaa Lappsetin konseptipäällikkö Aarni Mertala.

Alueen läpi virtaa Porin tulvasuojelun ja alueen kuivatuksen kannalta merkittävä Suntinoja, joka tulee huomioida osana suunnitteluratkaisua. Suunnittelualue on tällä hetkellä pääosin joutomaata, luonnontilaista niittyä ja hoitamatonta viheraluetta. Alueella sijaitsee lähialueelta tuotuja maamassoja, joita toivotaan hyödynnettävän alueen kestävän ympäristörakentamisen mukaisessa suunnittelussa ja toteutuksessa.

Suunnittelukilpailun ohjelma julkaistaan viimeistään tämän vuoden syksyllä heti uuden lukuvuoden alussa, ja kilpailutyöt tulee jättää tammikuussa 2021. Kilpailun voittaja julkistetaan helmikuussa 2021 valtakunnallisilla viheralan Viherpäivillä Jyväskylässä.

Lappset Group Oy on järjestänyt rakennetun ympäristön maisemasuunnittelun aluekilpailuja yli neljän vuosikymmenen ajan yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa. Vuoden 2019 suunnittelukilpailu järjestettiin Imatralla. Ideakilpailun tavoitteena on tarjota alan opiskelijoille konkreettinen suunnitteluhaaste osana heidän opiskelujaan. Kilpailu kannustaa lisäksi tiimityöskentelyyn ja toimii esimerkkinä aidosta asiakasyhteistyöstä. Suunnittelukilpailut ovat osa Lappsetin yleishyödyllistä toimintaa sekä korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyötä.

Kilpailua voi seurata asiatunnisteilla #rakastuporiin ja #lappset50.

Kuva Perkonpuistoon osoittavasta nuolesta