Porissa voidaan kohtalaisen hyvin

Porin kaupungin viime vuoden hyvinvointiraportti on valmistunut ja siinä kerrotaan porilaisten hyvinvoinnin tasosta. TEA-viisarin Kuntajohdon terveydenedistämisen tulokset ovat Porin osalta koko maan mittakaavassakin hyvät. Tulokset kertovat kaupungin hyvinvoinnin edistämisen rakenteiden ja johtamisen olevan kunnossa.

Suurin osa lapsista ja nuorista voi hyvin ja kokee pystyvänsä vaikuttamaan omaan elämäänsä. Suurimpina haasteina ovat puutteet säännöllisessä ja terveellisessä ruokailussa, netin koukuttavuus, nettihäirinnän lisääntyminen, liian vähäinen liikkuminen sekä mielen hyvinvoinnin haasteet. Lastensuojelun asiakasmäärät ovat hieman kasvaneet ja vanhemmuuden haasteet ovat lisääntyneet

– Nuorisopassien käyttöaste on noussut 82 prosenttiin, kun edellisenä lukuvuonna se oli 60 prosentin pintaan. Nuorisopassin avulla lapset ja nuoret pääsevät maksutta esimerkiksi kulttuuripalveluiden ja liikunnan pariin. Maksuttomat uimakerrat ovat olleet aktiivisessa käytössä, joten myös liikettä on saatu lisättyä loppuvuodesta, toteaa hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahti.

75-vuotiaat ovat ikäryhmän terveystarkastusten perusteella yleisesti ottaen melko hyväkuntoisia ja suurin osa heistä syö terveellisesti. 

– Työikäisten ja ikäihmisten hyvinvoinnista on vähemmän tietoa saatavilla. Tähän on tulossa muutos, sillä käynnissä on kysely, jolla tietoa kerätään. Kyselyyn pääsee vastaamaan verkossa, toteaa strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki

Suurin osa porilaisista kokee olonsa turvalliseksi asuinalueellaan sekä julkisilla paikoilla. Huolestuttavaa on väkivaltarikosten määrän kasvu, vaikkakin väkivalta on siirtynyt kaduilta sisätiloihin. Pori on katuturvallisuudessa Suomen 15 suurimmasta kaupungista kahdeksanneksi turvallisin. 

Osallisuus on lisääntynyt

Porissa tapahtuu ympäri vuoden paljon ja tapahtumat ovat monipuolisia. Kaupunkilaiset osallistuvat aktiivisesti palveluiden suunnitteluun ja kaupungin kehittämiseen sekä heitä rohkaistaan toteuttamaan ideoitaan itse. Yhteistyö järjestökentän kanssa on tiivistynyt.

– Saimme viime vuonna paljon yhteisöllisyyttä ja liikkumista tukevia uusia tiloja ja paikkoja, kuten Mestareiden portaat, Liisantorin lähiliikuntapaikka ja Itätuulen koulu. Hallinnoimme myös useita hankkeita, joilla parannettiin kuntalaisten hyvinvointia sekä kokeilimme ja kehitimme uusia innovatiivisia palvelu-, toiminta- ja osallisuusmalleja. Useat toimintamallit, kuten Nuorisopassit, hyvinvointiraha, kuntouttavan työtoiminnan uusi malli sekä Maksa mitä haluat -päivä ovat herättäneet valtakunnallistakin kiinnostusta, iloitsee Kynäslahti. 

Hyvinvointiraportti täydentää Porin kaupungin hyvinvointikertomusta 2013-2016 ja hyvinvointisuunnitelmaa 2017-2020. Ne antavat suuntaviivoja kaupungin strategiatyölle, toiminnan ja talouden suunnittelulle sekä poliittiselle päätöksenteolle. Kaupunginhallitus käsittelee hyvinvointiraporttia kokouksessaan 6. huhtikuuta.

Lapset metsässä