Porin vuoden 2019 henkilöstöraportti on julkaistu

Vuoden 2019 henkilöstöraportti antaa kattavan yleiskuvan kaupunkiorganisaation henkilöstön rakenteesta ja tilasta sekä henkilöstöpolitiikan painopisteistä.

Porin kaupungin palveluksessa oli 31.12.2019 yhteensä 6412 henkilöä, joista vakinaisia oli 5050 (79 prosenttia). Vakinaisen henkilöstön määrä on hieman kasvanut, johtuen vakinaistamisista lähihoitajien, sosiaalityöntekijöiden ja koulunkäyntiohjaajien tehtävissä. sekä henkilöstöpolitiikan painopisteistä. Vuonna 2019 vanhuuseläkkeelle siirtyi 146 henkilöä, mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Myös määräaikaisten palvelussuhteiden lukumäärä on kasvanut. Erityisesti sijaisina toimivia lähihoitajia ja sairaanhoitajia on viime vuoteen nähden enemmän.

Viime vuoden raportti on muuttunut ulkoasultaan lukijaystävällisemmäksi sisältäen muutamia kevyempiä ja toimitettuja henkilöjuttuja. Tilastotiedot sekä numerot ovat koottu omaksi erilliseksi kokonaisuudeksi.

- Kehitämme tiedolla johtamista, jonka myötä siirrymme vuosiraportoinnista jatkuvaan tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen. Tämän vuoksi myös henkilöstöraporttimme on muuttunut lyhyemmäksi ja myös ilmeeltään erilaiseksi. Toivomme sen olevan myös aiempaa helpommin ja matalammalla kynnyksellä hyödynnettävissä, luonnehtii kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen raportin saatesanoissaan.

Pori neuloo -villasukat