Oppilaista huolehditaan myös etäopetuksessa

Porin kaupunki haluaa tarjota kaikille oppilaille yhtäläisen mahdollisuuden osallistua opetukseen myös koronavirusepidemian aikana. Kaikkiin oppilaisiin ollaan yhteydessä päivittäin myös etäopetuksen aikana.

Perusopetuksessa etenkin luokkien 1.–3. osalta oppilas tarvitsee yhteydenpitoa ja mahdollisuutta keskusteluun oman opettajan ja luokkatovereiden kanssa sekä oppimisen tueksi että turvallisuuden tunteen ylläpitämiseksi. Säännöllinen ja kasvokkainen yhteydenpito tukee myös arjen jatkumista mahdollisimman normaalina ja vähentää oppilaiden yksinäisyyttä.

4.–9.-luokkien oppilailla on käytössään henkilökohtainen Chromebook-tietokone, joten etäopetuksessa on mahdollisuus käyttää monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä. Vaikka kaikilla vuosiluokkien 1.–3. oppilailla ei ole käytössään Chromebookeja, myös heidän kanssaan käytetään videopuheluita, joihin oppilas voi osallistua myös omalla tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Jos kotoa ei löydy laitetta, koulu pyrkii järjestämään oppilaalle laitteen.

Lukioissa opiskelijat ovat tiiviissä etäopetuksessa hyödyntäen useita erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä. Oppitunnit pidetään lukujärjestysten mukaisesti. Etätyöskentelystä huolimatta lukioissa pyritään panostamaan myös vuorovaikutukseen sekä yhteisöllisyyteen.

Arjen tukea ja yhteydenpitoa tehostetaan tarvittaessa

Etäopetuksessa olevien oppilaiden valvonnasta ja ohjauksesta huolehditaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin muissakin opetustilanteissa. Oppilaiden paikallaoloa siis seurataan ja poissaoloihin puututaan myös etäopetuksen aikana.

– Poissaoloja seuraa ja niihin puuttuu ensisijaisesti luokanopettaja tai luokanvalvoja, joka on oppilaaseen tai huoltajaan yhteydessä. Mikäli asiasta herää suurempi huoli, käännytään oppilashuollon henkilöstön puoleen. Sovellamme etäopetuksessa samoja toimintatapoja kuin normaalissakin opetuksessa, selventää opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikainen.

Opettajat tai opiskeluhuolto ottavat yhteyttä jokaiseen oppilaaseen tai huoltajaan tuen tarpeen kartoittamiseksi. Opettajat arvioivat oppilaiden tilannetta esimerkiksi käyttäytymisen ja mielialan sekä arjen rytmin ja sujumisen pohjalta.

– Arviointien perusteella oppilaille voidaan tarvittaessa järjestää esimerkiksi erilaisia arjen tukitoimenpiteitä tai yhteydenpitoa heihin voidaan tehostaa. Maan hallituksen päätöksestä johtuen poikkeusolot jatkuvat ainakin 13. toukokuuta saakka, minkä myötä joitakin ohjaajia ollaan palauttamassa korvaavasta työstä takaisin oman työnsä pariin, Tiirikainen jatkaa.

Oppilashuolto toteutetaan pääsääntöisesti etänä. Esimerkiksi kuraattorien ja psykologien käynnit voidaan toteuttaa etäyhteyden avulla, mutta tarvittaessa terveelle oppilaalle voidaan järjestää käynti koulun tai oppilaitoksen tiloissa.

Erityisopetus varautunut toimimaan poikkeusoloissa

Poikkeuksellisena aikana opetus ja ohjaus jatkuvat myös niiden oppilaiden osalta, jotka eivät kykene etäopiskelemaan omatoimisesti opettajan ohjauksessa.

Esimerkiksi Herttuan koulussa osa kohdennetuista ja henkilökohtaisista ohjaajista siirrettiin etäohjaukseen huolehtimaan 1-2 oppilaan kohdennetusta ohjaamisesta.

– Herttuan koulussa lähiopetuksessa on tällä hetkellä 25 oppilasta, joiden opetuksesta vastaa 6 opettajaa sekä 13 ohjaajaa. Jokainen ohjaaja vastaa 2-3 oppilaan tukemisesta. Ohjaajien määrä koululla on suuri, koska lähiopettaja vastaa myös omien oppilaiden etäopetuksesta ja kouluilla olevat oppilaat vaativat paljon ohjaajan tukea, kertoo Herttuan koulun rehtori Petri Toivonen.

Porin kaupungin peda.net-sivustolle on koottu keskeisimmät asiat, joita oppilaiden huoltajien on hyvä tietää etäopetuksesta. Jos etäopetuksesta tulee kysyttävää, huoltajien kannattaa olla yhteydessä omaan opettajaan tai oman koulun rehtoriin. 

Lisäksi lapsiperheiden palveluneuvontanumerosta 02 623 4360 saa neuvontaa, ohjausta ja tarvittaessa apua esimerkiksi perhetilanteen, koulujen- ja päiväkotien sulkemisen ja toimeentulon heikkenemisen aiheuttamaan epätietoisuuteen. Lapsiperheiden palveluneuvontanumero palvelee joka päivä kello 8-16 myös pääsiäisen aikana.

Opettaja tekee etäopetusta luokassa