Porin kaupunki palkkaa lukuisia kesätyöntekijöitä koronavirusepidemiasta huolimatta

Koronavirusepidemia on sekoittanut monen organisaation kesätyösuunnitelmia. Porin kaupunki pyrkii rekrytoimaan kesätyöntekijöitä normaaliin tapaan, mutta osa rekrytoinneista tulee viivästymään ja kokonaisuutena rekrytointimäärä jäänee hieman aiempia vuosia vähäisemmäksi.

– Koronatilanne ja rajoitusten aikataulut luonnollisesti vaikuttavat rekrytointimahdollisuuksiin. Kaupungilla on merkittävä rooli nuorten työllistämisessä ja tästä halutaan pitää kiinni, vaikka tällä hetkellä elämmekin poikkeusolosuhteissa, kertoo henkilöstöjohtaja Timo Jauhiainen.

Porin palveluliikelaitos, tekninen toimiala, Porin Vesi ja ympäristö- ja lupapalvelut -toimiala jatkavat kesätyörekrytointeja epidemiasta huolimatta ja voivat palkata kesätyöntekijöitä suurin piirtein alkuperäisten suunnitelmien mukaan jo kesäkuun alussa alkaviin työsuhteisiin.

– Poikkeustilanne ei vaikuta merkittävästi toimintaan ja työvoiman tarpeeseen näillä toimialoilla ja laitoksissa. Työvoiman tarve kasvaa kesällä, joten voimme rekrytoida kesätyöntekijöitä muun muassa kiinteistönhuoltoon ja puhtauden sekä ruokahuollon tehtäviin jo 1. kesäkuuta alkaen, selventää Jauhiainen.

Perusturvassa kesätyöntekijöiden rekrytointeja siirretään myöhemmälle ja ne painotetaan heinä–elokuulle.  Sopimuksia voidaan tarvittaessa jatkaa elokuussa normaalia pidemmälle. Linjaus ei koske sijaisrekrytointeja, jotka toteutetaan perusturvan tarpeen mukaan.

Sivistystoimialalla odotetaan vielä koronatilanteen kehittymistä ja rajoitusten purkamisen aikataulua ja tehdään ratkaisuja niiden mukaan. Tarkoitus on kuitenkin palkata kesätyöntekijöitä nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluihin.

– Normaalikesään verrattuna sivistystoimialan kesätyöntekijöiden kokonaismäärä voi hieman vähentyä. Myös sivistystoimialalla suurin osa kesätyösuhteiden aloituksista siirtyy todennäköisesti keski- ja loppukesään, kertoo Jauhiainen.

Työllistämistä tuetaan monilla tavoilla

Porin kaupunki tukee porilaisten nuorten kesätyöllistymistä myöntämällä kaikille porilaisille yhdeksäsluokkalaisille 170 euron arvoisen kesätyösetelin sekä yrityksille kesätyöpaikkatukea porilaisten koululaisten ja nuorten palkkaamiseen.

– Kesätyöpaikkatukea on tähän mennessä myönnetty noin 500 koululaisen ja opiskelijan palkkaamiseen.  Määrärahaa on edelleen jäljellä yli 200 nuoren kesätyöpaikan tukemiseen, kertoo työllisyyden hoidon päällikkö Juha Laine.

Lisäksi käynnissä on yhä Ysit kesäduuniin-kampanja, jonka tavoitteena on saada jokaiselle peruskoulunsa päättävälle porilaiselle nuorelle vähintään kahden viikon kesätyöjakso.

– Pori haluaa haastaa kaikki työnantajat tarjoamaan koululaisille ja opiskelijoille kesätyötä vallitseva koronaepidemia huomioiden. Kesätyön aloittamista voidaan tarvittaessa siirtää esimerkiksi heinäkuulle. Yhteinen tavoitteemme on saada tässä tilanteessa kaikille nuorille kesätyökokemuksia, jatkaa Laine.

Kesätyöllistämisen lisäksi Porin kaupunki tarjoaa koronarajoitukset huomioiden edelleen työkokeilu- ja palkkatukimahdollisuuksia omilla toimialoillaan. Työllistämistoimenpiteet toteutetaan TE-toimiston ja kaupungin yhteistyöllä. Yritysten ja järjestöjen työllistämistä kaupunki tukee TE-toimiston palkkatukea täydentävällä Pori-lisällä. Lisätietoja työllistämisen tukemisesta löytyy Porin verkkosivuilta.

Avautuvat ovet