Porin tie- ja katuverkkosuunnitelman laatiminen on käynnistynyt

Porin ja Ulvilan alueelle laaditaan uutta tie- ja katuverkkosuunnitelmaa. Suunnitelmassa määritellään moottoriajoneuvoliikenteen tavoiteverkko, joka toimii ohjeena väylästön ja maankäytön jatkosuunnitteluun seuraavan 20 vuoden aikajänteellä.

– Työn tavoitteena on edistää kestävää liikkumista, liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, parantaa alueiden saavutettavuutta ja elinkeinoelämän kuljetusmahdollisuuksia sekä mahdollistaa kaupungin kestävä kasvu. Suunnitelma toimii myöhemmin käynnistyvien yleiskaavojen taustaselvityksenä, kertoo Porin kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurminen.

Lähtökohtina toimivat aikaisemmat suunnitelmat ja selvitykset sekä käynnissä tai alkamassa olevat väyläsuunnitteluhankkeet.

– Näitä ovat esimerkiksi rakenteilla oleva Länsiväylä ja ensi vuonna käynnistyvä Pohjoisväylän rakentaminen, jotka on esitetty edellisessä tie- ja katuverkkosuunnitelmassa vuonna 1991, selventää Nurminen.

Työ laaditaan vuorovaikutteisesti eri sidosryhmien kanssa, joita ovat esimerkiksi Porin seudun elinkeinoelämän edustajat, ammattiliikenteen harjoittajat, Porin ja Ulvilan kaupunkien luottamushenkilöt sekä viranhaltijat. Työn tuloksista pidetään julkinen esittelytilaisuus keväällä 2021.

Selvitystyö käynnistyi helmikuussa 2020 ja sen on määrä valmistua kesään 2021 mennessä. Työn tilaajana toimii Porin kaupunki. Lisäksi työssä ovat mukana Ulvilan kaupunki, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Väylävirasto sekä Satakuntaliitto. Suunnitelman laadinnasta vastaa Ramboll Finland Oy.

Porin tieverkkoa ilmakuvassa