Lyseon Heikki Honkanen Vuoden Nuori Yrittäjyys -opettaja

Porin Lyseon koulun ja lukion historian, yhteiskuntaopin ja yrittäjyyskasvatuksen opettaja Heikki Honkanen on valittu Vuoden Nuori Yrittäjyys -opettajaksi. Ansiokkaasta yrittäjyyskasvatustyöstä hänet palkitsi valtakunnallinen Nuori Yrittäjyys ry. 

Heikki Honkanen on opettanut nuorille yrittäjyyttä yhtäjaksoisesti 18 vuoden ajan. Porin Lyseossa Honkanen on vetänyt Nuori yrittäjä -kurssia sekä yläkoulun oppilaille että lukion opiskelijoille vuodesta 2009 lähtien. Poriin hän siirtyi Honkajoen lukiosta. 

Heikki Honkasella on toimivat ja mutkattomat suhteet oppilaidensa ja kollegoidensa lisäksi Porin yrittäjät ry:n toimiston väkeen ja hallitukseen, mikä mahdollistaa vastavuoroisen yhteistyön paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa.

- Kollegiaalinen tuki ja osaaminen on ensiarvoisen tärkeää! Samoin hyvät ja toimivat suhteet aktiivisten paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa mahdollistavat monipuolisen koulu-yritys-yhteistyön. Koen että valintani on samalla myös tunnustus sekä koko maakunnassamme että Porin Lyseon koulussa ja lukiossa tehdylle yrittäjyyskasvatustyölle, tyytyväinen Heikki Honkanen kiittelee laaja-alaisen ja pitkään jatkuneen yhteistyön toimivuutta.

Porin Lyseo tarjoaa painotettua opetusta yrittäjyyskasvatuksessa sekä liiketaloudessa. Perusopetuksen yrittäjyyskasvatus on kolmevuotinen valinnaisaine, jota opiskellaan vuosiluokilla 7-9 kaksi tuntia viikossa. Lukion liiketalouspainotuksessa valmentaudutaan kaupallisen alan jatko-opintoihin. Lisäksi kurssit tarjoavat valmiuksia käytännön yrittäjyyteen.

- Yrittäjyyskasvatus on runsaan kymmenen vuoden aikana vakiintunut luontevaksi osaksi yläkoulun opetusta. Lukion liiketalouspainotuksella on puolestaan pitkä historia jo 1990-luvulta, jolloin sitä alettiin toteuttaa sekä omin voimin että yhteistyössä ammatillisen koulutuksen ja korkea-asteen kanssa. Tästä lukuvuodesta alkaen osa liiketalouden opinnoista on toteutettu vanhaa yhteistyötä kehittäen osana Satakunnan ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, kertoo Lyseon lukion rehtori Jarkko Kivelä.

Vuoden Nuori Yrittäjyys -opettajaksi valitaan vuosittain kolme opettajaa. Heikki Honkasen lisäksi tänä vuonna palkinnon saivat Tarja Manner Tampereen seudun ammattiopisto Tredusta ja Sanna Sirola Kotkan Karhulan lukiosta. Nuori Yrittäjyys ry:n kotisivut löytyvät tästä linkistä
 

Heikki Honkanen_ kuva Vilho Honkanen_vaaka