Urheilutalon peruskorjauksen suuntaviivat menossa päätöksentekoon

Urheilutalon peruskorjauksen hankesuunnitelma on valmistunut. Jo aiemman päätöksen mukaisesti urheilutalon toimintamalli tulee muuttumaan, kun urheilutaloon jää yksilölajit ja joukkuelajit siirtyvät urheilukeskuksen alueelle rakennettavaan palloiluhalliin.

Nyt valmistuneella hankesuunnittelulla luodaan laajoja linjoja tulevaa toteutussuunnittelua ja rakentamista varten. 

– Hankesuunnitelmassa luodaan isot suuntaviivat sille, mitä ollaan tekemässä. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi rakennuksen koon ja muodon määrittämistä sekä alustavan tilasuunnittelun tekemistä budjettiraamin muodostamiseksi. Hankesuunnitelmassa on mukana myös havainnekuvia, mutta varsinaiset kuvat tehdään toteutussuunnittelussa. Suunnittelua on paljon määritellyt linjaus pelkkien yksilölajien jäämisestä urheilutaloon, tilayksikön päällikkö Mikko Viitala kuvaa prosessia. 

Kaupunginhallituksen hyväksyttyä hankesuunnitelman alkaa vasta varsinainen toteutussuunnittelu. 

– Toteutussuunnittelua jatketaan hankesuunnittelun pohjalta. Urheilutaloa käyttäviä seuroja on osallistettu ja kehittämistarpeet otetaan huomioon seuraavassa suunnitteluvaiheessa. Sidosryhmien ja seurojen kanssa tullaan toteuttamaan muun muassa suunnittelukokouksia, joissa suorituspaikkojen mitoitus- ja välineasioita käydään läpi yksityiskohtaisemmin, selventää Viitala. 

Urheilutalosta on tulossa esteetön ja toiminta-ajatusta halutaan muuttaa niin, että eri lajien edustajat voivat hyödyntää koko urheilutaloa. 

Tekninen lautakunta käsitteli urheilutalon hankesuunnitelmaa kokouksessaan 14. huhtikuuta ja lähetti asian kaupunginhallituksen päätettäväksi. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 4. toukokuuta. 
 

Urheilutalo ulkoa