Tahkoluodon merituulipuiston laajentuminen arvioitavana

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on käsiteltävänä Suomen Hyötytuuli Oy:n Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma). Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan toteutusvaihtoehtoja. Viranomaisilla, kansalaisilla sekä yhteisöillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä YVA-ohjelmasta.

Hankealue sijaitsee Porin edustalla merialueella, lähimmillään noin neljän kilometrin etäisyydellä Tahkoluodosta ja 30 kilometriä Porin keskustasta rajautuen Merikarvian kunnan rajaan. Vaihtoehtoja toteuttamiselle on kolme:

  • Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta: merituulipuistoa ei rakenneta.
  • Vaihtoehto 1 (VE1): Hankealueelle sijoitetaan enintään 40 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 11–16 MW. Merituulipuisto rakennetaan yhtenäiselle alueelle, jonka pinta-ala on noin 128 km2.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): Hankealueelle sijoitetaan enintään 45 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 11–16 MW. Merituulipuisto rakennetaan VE1:n mukaiselle alueelle sekä sen itäpuolella sijaitsevalle noin 7,8 km2:n alueelle, jolloin yhteispinta-ala on noin 135 km2.

VE1 ja VE2 vaihtoehdoissa sähkönsiirto Tahkoluotoon toteutetaan merikaapeleiden ja tarvittaessa merituulipuiston alueelle rakennetaan merisähköasema. Tuulivoimalat liitetään olemassa olevaan sähköverkkoon Tahkoluodossa.

Hankkeen kehittämisestä, valmistelusta ja toteutuksesta vastaa Suomen Hyötytuuli Oy, joka on vuonna 1998 perustettu tuulivoiman tuotantoyhtiö.

Aurinkosähkö, tuulivoima