Avustusuudistuksesta keskusteltiin etätilaisuudessa

Kaupungin avustusten uudistusta pohdittiin yli 40 osallistujan kesken etänä. Erityisesti touhutonni ja hakuaikataulu herättivät keskustelua. Uudistus koettiin tarpeellisena sekä keskustelun että sitä edeltäneen kyselyn perusteella.

Täysin uudeksi avustusmuodoksi kaavaillusta touhutonnista oli jätetty kyselyssä paljon kysymyksiä, joten keskustelua jatkettiin tilaisuudessa.

– Osallistujat kokivat touhutonnin tarpeelliseksi erityisesti ketteryytensä vuoksi. Touhutonnia voi hakea myös vaikka yhdistyksen yksittäinen ryhmä. Kuten eräs osallistuja hyvin ehdotti, touhutonnin avulla esimerkiksi nuoret voisivat harjoitella rahoitusten hakemista, kommentoi controller Tiina Toivonen.

Uudistuksessa on suunniteltu muutoksia myös haku- ja raportointiaikatauluihin. Tähän toivottiin neuvoja yhdistyksiltä ja muilta osallistujilta.

– Toiminta-avustusten haun suunniteltu aikaistus sai kannatusta. Yhdistykset nostivat myös esiin tärkeitä huomiota raportoinnista. Esimerkiksi harvalla toimijalla on tammi-helmikuussa vielä tilinpäätöstä valmiina. Keskustelussa heräsi lisäksi hyviä ideoita esimerkiksi palautteen saamisesta omasta hakemuksesta, kiittää liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti.

Koko uudistuksen tavoitteena on muun muassa yhdenmukaistaa avustuskokonaisuutta ja lisätä prosessin avoimuutta. Uudistuksen aineistoon voi tutustua osoitteessa pori.fi/avustusuudistus.

Kaikki saatu palaute huomioidaan avustusmallin viimeistelyssä. Avustusperiaatteet viedään kesäkuussa kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja uusiin avustuksiin varataan määrärahat vuodelle 2021. Poistuvien avustusmuotojen lopettamisesta ja uusien käyttöönottamisesta tehdään aikataulutettu suunnitelma vuosille 2021–2022. Hakuaikataulusta järjestetään infotilaisuus hakijoille syksyllä.

Avustusuudistuksen vuosikellossa kuvattuna avustusten haku- ja raportointiaikataulu