Haku painotettuun perusopetukseen yhtenäistyy syksystä 2020 alkaen

Porin kaupungin painotettuun opetukseen hakeminen yhtenäistyy hakuaikojen ja -lomakkeen osalta.  

Syksystä 2020 alkaen yläkoulujen painotettuun opetukseen haetaan lokakuussa ja alakoulujen tammikuussa. Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella ja linkki lomakkeeseen löytyy jokaisen painotettua opetusta järjestävän koulun kotisivulta hakukuukauden ajan.

Opiskelu painotetun opetuksen erikoisluokilla on osa perusopetusta. Erikoisluokalla painotettavan oppiaineen tai muun osaamisalueen tuntimäärä on korkeampi kuin muussa perusopetuksessa. 

Painotettu opetus on oppilaalle maksutonta. Opetukseen ei sisälly erillistä kuljetusetua, ellei kyseessä ole oppilaan lähikoulu ja hänellä on muutenkin kuljetusetuus.

Oppilaat otetaan painotettuun opetukseen hakemusten ja soveltuvuutta mittaavien testien perusteella. Tarkempaa tietoa löytyy Porin kaupungin kotisivuilta sekä painotettua opetusta tarjoavien koulujen kotisivuilta. Lisäksi syksyllä painotettuun opetukseen kuuluvista oppiaineista järjestetään infotilaisuuksia kouluissa sekä julkaistaan esittelyaineistoja Wilmassa ja netissä.

Yläkoulujen painotetun opetuksen tarjonta, haku lokakuussa 2020, kuudesluokkalaiset hakevat:
1) ENGLANNIN KIELI, Porin suomalaisen yhteislyseon koulu
2) KUVATAIDE, Länsi-Porin koulu
3) KUVATAIDE, Porin suomalaisen yhteislyseon koulu
4) LIIKUNTA, Kuninkaanhaan koulu
5) LIIKUNTA, Länsi-Porin koulu
6) LUMA - luonnontieteet ja matematiikka, Länsi-Porin koulu
7) MUSIIKKI, Porin suomalaisen yhteislyseon koulu
8) YRITTÄJYYS, Porin Lyseon koulu

Alakoulujen painotetun opetuksen tarjonta, haku tammikuussa 2021:
1) ENGLANNIN KIELI, Cygnaeuksen koulu, alkaa 1. luokalla, esikoululaiset hakevat 
2) KUVATAIDE, Cygnaeuksen koulu, alkaa 3. luokalla, kakkosluokkalaiset hakevat
3) MUSIIKKI, Cygnaeuksen koulu, alkaa 3. luokalla, kakkosluokkalaiset hakevat
4) LIIKUNTA, Käppärän koulu, alkaa 4. luokalla, kolmasluokkalaiset hakevat

Painotetun opetuksen yhteenveto:
• Haku sähköisellä lomakkeella, jonka linkki löytyy painotettua opetusta antavien koulujen kotisivuilta hakukuukauden ajan
• Haku yläkoulujen painotettuun opetukseen on lokakuussa
• Haku alakoulujen painotettuun opetukseen on tammikuussa
• Painotettu opetus on osa perusopetusta, painotettavan oppiaineen tuntimäärä on korkeampi kuin muussa perusopetuksessa.
• Painotettu opetus on oppilaalle maksutonta. Opetukseen ei sisälly erillistä kuljetusetua.
• Oppilaat otetaan painotettuun opetukseen hakemusten ja soveltuvuutta mittaavien testien perusteella.
• Painotetun opetuksen kotisivut: https://www.pori.fi/painotettuopetus
 

Luokkahuone