Omaisilla mahdollisuus ulkoilla asumispalveluyksiköiden asukkaiden kanssa

Jatkossa omaisten on mahdollista tavata perusturvan asumispalveluyksiköissä asuvia läheisiään ulkona. Vierailijan tulee etukäteen soittaa asumispalveluyksikköön ja sopia henkilökunnan kanssa toivomastaan ulkoilun ajankohdasta. Vierailijalla ei saa olla hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta, yskää tai hengenahdistusta.

Ulkoilun ajankohdasta on sovittava henkilökunnan kanssa etukäteen, jotta asukas pystyy valmistautumaan ulkoiluhetkeen hoitohenkilökunnan avustuksella. Vierailijan tulee odottaa ulkona asukkaan saapumista. Asumispalveluyksiköiden sisäitiloissa vierailu on edelleen kielletty koronavirusepidemian vuoksi.

Vierailijan tulee ulkoilun aikana käyttää suojainta. Jos vierailijalla ei ole käytettävissään omaa, kertakäyttöistä suu-nenäsuojainta, asumispalveluyksikön henkilökunta antaa kankaisen suojaimen vierailijan käyttöön. Kankainen suojain on henkilökohtainen ja se on pestävä käytön jälkeen vähintään 60 asteessa käyttäen pesuainetta. Vierailija voi hyödyntää saamaansa kankaista suojainta useilla ulkoiluilla läheisensä kanssa, jos vierailija on huolehtinut suojaimen asianmukaisesta pesemisestä. 
 
Ohje koskee ikääntyneiden, vammaispalveluiden sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden asumisyksiköitä. Ohje ei koske lastensuojelun asumisyksiköitä, joiden osalta aiemmat ohjeistukset ovat voimassa.
 

Avautuvat ovet