Vaikea taloustilanne pakottaa palveluverkon uudelleenjärjestelyihin

Viime vuonna päätettyyn palveluverkkoon esitetään muutoksia. Palveluverkkoa on syytä tarkastella uudelleen yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi. Myös kulttuuripalvelujen uudelleenjärjestämistä esitetään.

Uudessa palveluverkkoehdotuksessa on esitetty muutoksia jokaiseen palvelualueeseen. Palveluverkkoalueen uudelleenjärjestelyllä tavoitellaan noin 41 miljoonan euron investointisäästöä sekä noin 5,1 miljoonan euron säästö vuosittaisesta käyttötaloudesta. Palveluverkon lisäksi Pori Sinfoniettaa esitetään siirrettäväksi osaksi Porin Teatterisäätiötä.

Uudelleenjärjestelyt koskevat jokaista palvelualuetta

Alle on listattu ehdotukset uuden palveluverkkoalueen toimenpiteistä palvelualueittain:

Ahlaisten monitoimitaloa ei rakenneta. Ahlaisten koulun 3.–6.-luokkien oppilaat siirtyvät Noormarkun yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen. Nykyinen koulurakennus puretaan ja tilalle hankitaan tilaelementtiratkaisu, jossa toimivat luokkien 1–2 opetus, varhaiskasvatus, perusturvan palvelut ja kirjasto.

Noormarkun palvelualueella Söörmarkun koulun luokkien 1–2 opetus säilyy ennallaan. Koulun peruskorjaustarve tarkistetaan vuoden 2024 lopussa. Luokkien 3–4 opetus siirtyy Noormarkun yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen. Kankaan koulun opetus säilyy toistaiseksi ennallaan. Noormarkun alueen oppilasmäärien vähenemisen myötä osa Kankaan koulun opetuksesta siirretään jatkossa Noormarkun yhtenäiskouluun. Kankaan koulun peruskorjaustarve tarkistetaan 2024 lopussa.

Laviassa varhaiskasvatus jatkaa keskuskoulun tiloissa. Palvelujen keskittäminen Lavian yhtenäiskoulun tiloihin siirtyy.

Kalaholman koulua ei peruskorjata. Itä-Porin palvelualueen oppilasmäärän laskiessa Kalaholman oppilaat siirtyvät Itätuulen, Väinölän ja Uudenkoiviston kouluihin. Väinölän ja Piparmintun päiväkoteja ei peruskorjata ja niiden käytöstä luovutaan lapsimäärien vähentyessä alueella. Uudet päiväkotitilat hankitaan palveluseteli-päiväkodilta, jolle osoitetaan paikka esimerkiksi Uudenkoiviston koulun tai entisen Herralahden koulun alueelta.

Pohjois-Porin rakennetaan monitoimitalo, jossa ovat tilat 600 oppilaalle luokille 1-6, kirjasto sekä tilat perusturvan ja nuorisotyön tarpeisiin. Pohjoisväylä ja sen ympäristö suunnitellaan valmiiksi ja toteutetaan ympäristön rakentamisen paineen mukaan.

Keski-Porin palvelualueella Cygnaeuksen koulun peruskorjaus aloitetaan vasta vuonna 2029. Myötätuulen koululle (yhdistetyn Herttuan ja Kallelan koulun uusi nimi) hankitaan tila lukuvuodesta 2022–2023 alkaen. Kiertokadun, Uudenkoiviston ja kuvataidepäiväkoti Viikarin tiloja ei peruskorjata. Viikkarin Valkaman muutostyö päiväkodin ja perusturvan käyttöön selvitetään. Lisäksi lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2020 alkaen ja lukiokoulutus siirtyy PSYL:n kortteliin. Vastaavasti PSYL:n yläkoululaiset siirtyvät Lyseokortteliin. Muutokset tehdään 1.8.2023 mennessä.

Länsi-Porin palvelualueella Vähärauman koulun rakentaminen on aloitettu. Käppärän, Vähärauman ja Tuorsniemen koulupiirit muodostavat yhtenäisen oppilaaksiottoalueen 1.8.2020 alkaen.

Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta. Kiinteistö Oy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun tontille. Enäjärven päiväkoti on toiminnassa vuoden 2034 loppuun. Onnenkiven ja Pihlajamarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin valmistuttua. Uudenniityn päiväkoti suljetaan kesällä 2020.

Enäjärven koulua ei peruskorjata. Meri-Porin palvelualueen oppilasmäärän laskiessa Enäjärven koulun oppilaat siirretään Meri-Porin ja Kyläsaaren kouluihin. Kyläsaaren koulun peruskorjausta siirretään. Reposaaren luokat 3-6 siirtyvät Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021 ja vuosiluokkien 1-2 opetus järjestetään Reposaaren päiväkodin yhteydessä. Kivikoulu suljetaan ja puukorttelia ei korjata koulukäyttöön.

– Lisäksi urheilutalon peruskorjaus sekä urheilukeskukseen suunnitellun palloiluhallin rakentaminen voidaan ottaa uudelleentarkasteluun. Palveluverkkoalueen muutokset ovat välttämättömiä talouden tasapainottamiseksi. Säästökohteita haetaan myös muilta toimialoilta, toteaa kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Kaupunginhallitus käsittelee palveluverkon uudelleenjärjestelyä kokouksessaan maanantaina 25. toukokuuta. Käsittelyn jälkeen tiedot tullaan kokoamaan sivulle www.pori.fi/palveluverkkouudistus, jossa kuntalaiset voivat kommentoida uutta ehdotusta.

Kaarisillan koulu