Vastaa kyselyyn Kokemäenjoesta

Porilaisten suhtautumista Kokemäenjokeen selvitetään verkkokyselyn avulla. Kysely liittyy Porin yliopistokeskuksen, Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelman Vesikansa-tutkimushankkeeseen.

Kyselyssä ei kysytä suoria henkilötietoja, eikä vastaajan henkilöllisyyttä voida tunnistaa tai päätellä aineiston perusteella. Kyselyn vastaukset tallennetaan Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkistoon.

Kyselyssä kerättyä tietoa hyödynnetään Vesikansa-tutkimushankkeessa ja siihen liittyvissä opinnäytetöissä. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää Porin kaupunkisuunnittelussa.

Karttapohjainen verkkokysely avautuu torstaina 21.5. ja on avoinna 18. kesäkuuta asti. Kyselyyn vastaamiseen menee noin 10 minuuttia.

Osallistu kyselyyn linkistä: 
https://app.maptionnaire.com/fi/8364/

 

 

Vesikansa, verkkokyselyn karttanäkymä