Huoltajat tyytyväisiä Porin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaan

Porin varhaiskasvatusyksikkö toteutti keväällä 2020 huoltajien ja perheiden tyytyväisyyttä mittaavan kyselytutkimuksen. Vastausten perusteella varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaan ollaan erittäin tyytyväisiä. Positiivista kehitystä on tapahtunut kaikissa tutkimuksen aihealueissa vuoteen 2018 verrattuna.

Asiakaskysely toteutettiin kaupungin varhaiskasvatuksessa ja palveluseteli päiväkodeissa sähköisen kyselyn avulla. Koronan aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta kyselyyn saatiin 710 vastausta, mikä on hieman enemmän vuoden 2018 vastaavan tutkimuksen vastausmäärään verrattuna.

Tutkimuksen aihealueita olivat varhaiskasvatuspaikan hakeminen, varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikassa aloittaminen, lapsen kasvatus ja huomioimen yksilönä, viestintä, lapsen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmasta keskustelu sekä avoin varhaiskasvatus.

– Kaikkiaan tulokset ovat todella hyvällä tasolla ja suurelta osin jopa erinomaisella tasolla. Parhaimmat arvosanat annettiin tyytyväisyydelle saatuun paikkaan. Myös Lapsen viihtyminen varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa sekä Varhaiskasvatuksen toiminta-ajat vastaavat tarpeitamme saivat kiitettäviä arvosanoja. Yleinen arvosana toiminnallemme asteikolla 1–5 oli 4,53, kertoo varhaiskasvatusyksikön päällikkö Ritva Välimäki.

Kyselyssä täpärästi hyvälle tasolle nousi varhaiskasvatuspaikan valintamahdollisuus. Tämä on tiedostettu myös varhaiskasvatuksessa.

– Keväisin paikat ovat niin täynnä, että harvoin perheet voivat tässä vaiheessa vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuspaikan sijaintiin. Perheille yritetään kuitenkin saada paikka mahdollisimman läheltä tai vanhempien työmatkan varrelta, Välimäki sanoo.

Vastanneista 60 prosenttia antoi Porin varhaiskasvatus- ja esiopetustoiminnalle arvosanan 5, ja 34 prosenttia arvosanan 4. Tulos on erinomainen. Kaikissa kyselyn aihealueissa tulokset ovat parantuneet vuoteen 2018 verrattuna.

Kyselystä on koostettu myös yksikkökohtaiset tulokset, jotka on toimitettu päiväkodeille. Vastausten perusteella yksiköt voivat katsoa tarpeellisia kehittämiskohteita lisätyöstämistä varten.

– Porin erinomaiset tulokset näkyvät myös valtakunnallisessa vertailussa. Feelbackin toteuttamien vuosien 2017-2019 varhaiskasvatuksen kyselyiden tuloksissa Pori on selkeästi hieman muita kaupunkeja paremmalla tasolla kaikissa aihealueissa, kertoo Välimäki.

Paivakoti(2)_syksy2017_kuvaJennaLindfors.jpg