Diplomityö Porin maapoliittisen ohjelmatyön taustaksi

Toukokuussa valmistunut diplomityö on osa Porin kaupungin maapoliittisen ohjelman uudistustyötä. Taustatutkimuksena toimiva diplomityö antaa myös suosituksia ohjelman laadintaan.

Maapoliittinen ohjelma on osa kaupungin strategiatyötä. Siihen kirjataan maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet sekä käytettävissä olevat maapoliittiset keinot.

Diplomityö asettaa ohjelman lähtökohdiksi yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ja tehokkaan käytön. Työ sisältää suositukset Porin kaupungille muun muassa maanhankinnan, kaavoituksen ja kaupungin strategian huomioimisesta tulevassa maapoliittisessa ohjelmassa.

Tutkimuksessa tarkastellaan aihetta lainsäädännön kautta sekä esimerkiksi vertaamalla suurten ja keskisuurten kaupunkien maapolitiikkaa.

Diplomityö valmistui toukouussa 2020 ja sen on laatinut kaavoitusinsinööri, DI Hannu Lammi Porin kaupunkisuunnittelusta.

-  Yksi huomio oli, että ohjelmat olivat hyvin samantyyppisiä. Kaupungit harjoittavat pääasiassa perinteistä maankäyttöpolitiikkaa kaavoittamalla lähinnä omistamiaan alueita. Eroja löytyi eniten maankäyttömaksuissa ja -periaatteissa sekä täydennysrakentamisen edistämisessä, kertoo Hannu Lammi.

Diplomityö pdf-tiedostona.

 

Karhukortteli