Koronarajoituksia lievennetään - sosiaali- ja terveyspalvelut laajemmin saatavilla 1.6. alkaen

Hallituksen linjausten mukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa koronatilanteen vuoksi tehtyjä rajoituksia lievennetään asteittain 1.6. alkaen. Kaikessa toiminnassa tullaan huomioimaan turvavälit ja sekä asiakkaiden että henkilökunnan turvallisuus. Tästä johtuen palveluita avataan porrastaen ja kävijämääriä saatetaan rajoittaa. Toiminta saattaa olla myös osin suppeampaa kuin ennen koronatilanteesta aiheutuneita sulkuja.

Seuraavat toiminnot aukeavat 1.6. alkaen

Kuntouttavan työtoiminnan palvelu on mahdollista. Kuntouttavan työtoiminnan palveluja kasvatetaan entisiin mittoihinsa vähitellen.

Tinki ja Jopi avataan lopuille asiakkaille. Toiminnassa huomioidaan turvavälit ja ryhmäkoot pidetään pieninä. Käyntipäiviä on vähemmän kuin normaalissa tilanteessa ja ryhmät porrastetaan. Kuitenkin kaikki kuntouttavan päivä- ja työtoiminnan asiakkaat pääsevät osallistumaan toimintaan. Uusia asiakkaita otetaan, jos ryhmissä on tilaa. Etätapaamiset ja yhteydenpito puhelimitse jatkuvat edelleen.

Kohtaamispaikka Positiimin toiminta jatkuu osapäiväisesti. Asiakkaita tavataan sovitusti myös etänä tai paikan päällä.

Pormestarinluodon ja Pihlavan asukastuvat aukeavat. Tiloihin on mahdollista tulla kymmenen asiakasta kerrallaan, jotta kaikkien asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus voidaan taata.

Vammaispalveluiden työ- ja päivätoiminnat avautuvat portaittain. Asiakkaille ilmoitetaan asiasta puhelimitse. Tilapäishoitopaikka Poiju palvelee kesäkuun alusta alkaen jälleen normaalisti.

Kiireetöntä hoitoa tullaan lisäämään sekä avosairaanhoidossa, avoterveydenhuollossa, kuntoutuspalveluissa että suun terveydenhuollossa. Asiakkaan turvallisuudesta huolehditaan ohjeiden mukaan. Työntekijöillä on käytössä suojaimet.

Palvelusetelien käyttö mahdollistetaan. Esimerkiksi palveluseteleillä ostettava lääkinnällinen kuntoutus myös riskiryhmiin kuuluvilla on mahdollista toteuttaa vastaanotoilla. Palveluntuottaja huolehtii asiakkaan turvallisuudesta vastaanotolla ja työntekijän suojainten käytöstä.

Myös yli 70-vuotiaat voivat tulla kiireettömälle vastaanotolle tai palvelusetelillä ostettavaan kuntoutukseen. Asiakkaan turvallisuudesta huolehditaan tartuntatautiohjeiden mukaisesti.

Kaikissa palveluissa tulee noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Palveluihin ei saa tulla, jos tuntee olonsa hiemankin hengitystieoireiseksi.

Vanha ulkopenkki