Varhaiskasvatuksella yhdenvertaisuutta -hanke edistämässä arkea ja osallisuutta

Porin kaupungin varhaiskasvatusyksikkö on Opetushallituksen rahoittamana toteuttanut Varhaiskasvatuksella yhdenvertaisuutta -hanketta porilaisissa päiväkodeissa. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa yhdenvertaisuutta ja vuorovaikutusta sekä tukea lasten sosiaalisia ja tunne-elämän taitoja.

– Valtionavustus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen positiivisen erityiskohtelun edistämiseen sekä lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen. Lisäksi rahoitus on suunnattu toimintakulttuurin muutoksen, vammaisten henkilöiden tasavertaisuuden, oppimisen ja hyvinvoinnin tasa-arvoisuuden sekä vuorovaikutuksen vahvistamiseen, taustoittaa suunnittelija Kristiina Österlund.

Poikkeustilan aiheuttamat rajoitukset ovat vaikuttaneet myös hankkeen toimintaan.

– Hanketyöntekijät eivät tietenkään ole voineet järjestää esimerkiksi perhekerhoja, eivätkä kiertää päiväkodeissa. Heillä on ollut nimetty päiväkoti, jossa ovat työskennelleet korona-aikana ja ovat toimineet siellä paikalla olleiden lasten kanssa, Österlund toteaa.

Perheet on vallitsevasta tilanteesta huolimatta pyritty pitämään ajan tasalla.

– Tietääkseni suoraan tähän hankkeeseen liittyen ei ole annettu perheille tehtäviä, mutta muuten varhaiskasvatuksessa on jaettu linkkejä kaikille perheille tiedoksi, jos he ovat halunneet käydä niitä lasten kanssa läpi, Österlund tarkentaa.

Jatkosuunnitelmat hankkeelle ovat jo hyvin selkeät.

– Hankkeen rahoitus ja toiminta jatkuu tämän vuoden loppuun asti, Österlund kertoo.

Keväällä 2018 Porin kaupungille myönnettiin Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus (LYK). Porissa keskitytään tällä hetkellä lapsen oikeuksien tunnetuksi tekemiseen, lasten ja nuorten osallisuuteen sekä lapsia koskevien asioiden koordinoituun tarkasteluun.

Varhaiskasvatus