Sivistyslautakunta antoi lausunnon palveluverkkoon

Sivistyslautakunta on jättänyt kokouksessaan 2. kesäkuuta lausunnon koskien vireillä olevaa uutta palveluverkkoesitystä. Kaupunkilaisilla on vielä mahdollisuus kommentoida esitystä verkossa.

Palveluverkon uusi ehdotus, josta sivistyslautakunta antoi lausunnon, löytyy verkosta www.pori.fi/palveluverkkouudistus. Alla on kerrottu alueittain lausunnon sisältö.

Ahlaisten koulu jatkaa nykyisissä tiloissa, joihin siirretään varhaiskasvatuksen, perusturvan ja kirjaston palvelut 1.8.2021 alkaen. Söörmarkun koulun luokat 3-4 jatkavat Söörmarkun koulussa.

Kalaholman koulu jatkuu toistaiseksi ennallaan ja peruskorjaustarpeen selvitystä myöhemmin. Itä-Porin alueen varhaiskasvatuspalvelut jatkavat ennallaan nykyisissä kiinteistöissä.

Pohjois-Porin alueelle ei rakenneta yhtenäiskoulua vaan noin 600 oppilaan luokkien 1-6 monitoimikoulu, johon sisältyvät perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen palvelut. Uuden koulun tiloihin siirretään Toejoen ja Ruosniemen koulujen toiminnot. Uuden koulun yhteyteen tehdään varaus koulun laajentamiseksi.

Lukioiden yhdistämistyö alkaa PSYL:n lukion rehtorin johdolla 1.8.2020 ja lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2021 alkaen. Lukiokoulutus siirtyy vuosiluokittain PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin 1.8.2023 mennessä. Yhdistämistä valmistellaan yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa. Keski-Porissa lisäksi Myötätuulen koulun hankesuunnittelu aloitetaan vuoden 2020 aikana ja investointi toteutetaan vuosina 2021–2022. Viikkarin valkaman ja päiväkoti Viikarin tilojen yhteiskäytön selvittäminen aloitetaan ja mahdollisesti toteutetaan. Uusille päiväkotirakennuksille ei ole tarvetta suunnitelmavuosille 2021–2024.

Meri-Porissa KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun tontille. Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta, Enäjärven päiväkodin toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ja Onnenkiven sekä Pihlajamarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin valmistuttua. Uudenniityn päiväkoti suljetaan kesällä 2020. Enäjärven koulua ei peruskorjata. Kyläsaaren koulun toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ja peruskorjaustarve arvioidaan myöhemmin.

Reposaaren puukorttelin kunto ja mahdollisuus peruskorjata se kaupungin palvelujen käyttöön selvitetään. Reposaaren koulun osalta sivistyslautakunnalla ei ole yksimielistä kantaa. Osa sivistyslautakunnasta katsoo, että Reposaaren koulun luokkien 1-2 opetus jatkuu päiväkodin tiloissa ja 3-6 luokat siirretään Meri-Porin yhtenäiskouluun. Osa sivistyslautakunnasta on sitä mieltä, että Reposaaressa jatkuu vuosiluokkien 1-6 opetus.

Sivistyslautakunta toteaa, että Lavian ja Länsi-Porin osalta ei ole lausuttavaa.

Kaupunginhallitus käsittelee palveluverkkoa kokouksessaan 8. kesäkuuta, jonka jälkeen se menee kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus kommentoida esitystä 8. kesäkuuta asti samalta verkkosivulta löytyvän kyselyn avulla.

Porin kaupungintalo