Palveluverkkoesitykseen esitetään muutoksia sivistyslautakunnan lausunnon pohjalta

Kaupunginhallitus käsittelee palveluverkkouudistusta kokouksessaan 8. kesäkuuta. Palveluverkkouudistuksen esitykseen on tehty muutoksia, joissa on huomioitu sivistyslautakunnan 2. kesäkuuta laatima lausunto palveluverkkouudistuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kokouksessa palveluverkkoa koskevat päätökset suunnitteluvuosille 2021–2024. Aiempi palveluverkkoesitys oli tehty pidemmälle aikavälille.

Uuden palveluverkkoesityksen suurimmat muutokset aiempaan esitykseen verrattuna koskevat Ahlaisten ja Noormarkun palvelualueita. Uuden esityksen mukaan Ahlaisten koulua ei pureta, vaan se jatkaa nykyisissä tiloissa, joihin lisäksi siirretään varhaiskasvatuksen, perusturvan ja kirjaston palvelut 1.8.2021 alkaen.

Noormarkun palvelualueella Söörmarkun koulun opetus säilyy uuden esityksen mukaan ennallaan. Myös Kankaan koulun toiminta jatkuu nykyisellään. Molempien koulujen peruskorjaustarve arvioidaan vuoden 2024 lopussa.

Muutokset palveluverkkoesitykseen muilla palvelualueilla:

Itä-Porissa uuden palveluverkkoesityksen mukaan päätös Kalaholman koulun peruskorjaustarpeesta arvioidaan vuoden 2024 lopussa ja siihen asti koulu jatkaa ennallaan. Varhaiskasvatuksen osalta Itä-Porin alueen varhaiskasvatuspalvelut jatkavat toistaiseksi nykyisissä kiinteistöissä. Taikurinhatun ja Väinölän päiväkoteja ei peruskorjata.

Keski-Porissa lukioiden hallinnollinen yhdistyminen siirtyy vuodella eteenpäin. Lukioiden yhdistämisen valmistelu käynnistyy heti PSYL:n lukion rehtorin johdolla ja lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2021 alkaen. Lukiokoulutus siirtyy PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin 1.8.2023 mennessä. Yhdistämistä valmistellaan yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa. Myötätuulen koulun hankesuunnittelu Lyseokortteliin aloitetaan vuoden 2020 aikana ja investointi toteutetaan vuosina 2021-2022. Varhaiskasvatuksen osalta vain Uudenkoiviston päiväkotia ei peruskorjata. Uusille päiväkotirakennuksille ei ole tarvetta suunnitelmavuosille 2021-2024.

Meri-Porissa Kyläsaaren koulun toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ja peruskorjaustarve arvioidaan 2024. Reposaaren puukorttelin kunto ja mahdollisuus peruskorjata se kaupungin palvelujen käyttöön selvitetään. Reposaaren 1–2 luokan oppilaat siirtyvät päiväkodin tiloihin ja oppilaat luokilta 3–6 kuljetetaan Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen.

Lavian, Pohjois-Porin ja Länsi-Porin palvelualueiden osalta palveluverkkoesitys ei ole muuttunut.

Uudessa palveluverkkoesityksessä säästetään investointikuluissa seuraavan taloussuunnittelukauden (2021–2024) aikana yhteensä 38,4 miljoonaa euroa, minkä myötä rahoituskulut pienenevät yhteensä 4,9 miljoonaa euroa. Käyttötalouden säästöt sivistystoimialalla ovat yhteensä 1,3 miljoonaa euroa

Itätuulen koulun eteisessä on sohvia ja nallepenkkejä