Läheisten vierailut perusturvan sairaalan tiloissa olevien potilaiden luona mahdollistetaan rajoitetusti

Oireettomat läheiset voivat jatkossa vierailla rajoitetusti tapaamassa sairaalahoidossa olevia potilaita. Potilaan luona voi olla korkeintaan kolme vierailijaa kerrallaan.

Vierailut eivät ole sallittuja, jos vierailijalla on lieviäkin tartuntataudin oireita, kuten kuumetta, yskää, nuhaa, kurkku- tai lihaskipua, haju- tai makuaistin muutoksia tai ripulia. Jos tällaisia oireita ilmenee, tulee hakeutua koronavirustestiin ensisijaisesti omaan terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon.

Vierailijoiden tulee ilmoittautua yksiköiden kansliassa ja sopia vierailusta henkilökunnan kanssa. Samalla henkilökunta antaa ohjeita käsihuuhteen ja mahdollisesti tarvittavien suojaimien käytössä. On myös muistettava huolehtia kahden metrin turvavälin säilymisestä sekä potilaisiin että henkilökuntaan. Vierailijan tulee noudattaa hänelle annettuja ohjeita.

Vierailijan nimi ja asuinpaikkakunta kirjataan potilastietojärjestelmään.

Kuntotus sairaalapalveluiden osastolla