Erityisnuorisotyössä nuoret kohdataan lämmöllä

Erityisnuorisotyö näyttäytyy Porin kaupungin alueella aktiivisesti. Toiminnan tavoitteena on auttaa ja tukea nuoria ongelmallisissa tilanteissa pienryhmätoiminnan, henkilökohtaisen tukitoiminnan, katutyön ja tapahtumien avulla. Erityisnuorisotyöntekijä Kalle Salmi taustoittaa työn toimintaa, näkyvyyttä sekä tarpeellisuutta nuorten keskuudessa.

– Erityisnuorisotyön kohderyhmään kuuluvat kaikki porilaiset 13-29–vuotiaat nuoret. Käytännössä teen siis yhteistyötä Porissa verkostoissa kaikkien nuorten parissa toimivien kanssa tarvittaessa, Salmi pohjustaa.

Työn keskeisenä perustana ovat nuoren lähtökohdat ja toiveet sekä läsnä oleva, helposti lähestyttävä aikuinen.

– Kaikki toiminta pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja on nuoren tarpeista lähtevää. Varsinkin yksilötyössä pystyn tekemään ja tukemaan nuoren arkea hänestä lähtevän tarpeen mukaan. Pienryhmätoiminnassa sekä katutyössä saan työparin verkostoista, Salmi toteaa.

Toiminta näkyy siellä missä nuoretkin.

– Erityisnuorisotyön näkyvin työmuoto on jalkautuminen kadulle. Normaalisti viikonloppuiltoina sekä juhlapyhinä jalkaudutaan nuorten pariin, heidän suosimiinsa ajanviettopaikkoihin ja käydään katsomassa, että kaikilla on asiat hyvin ja juttelemassa. Tarvittaessa tietysti autetaan ja ollaan läsnä turvallisina aikuisina nuorten joukossa, Salmi kertoo.

Nuorten kanssa tehtävälle työlle nähdään aihetta jatkossa yhä enemmän.

 – Erityisnuorisotyölle on selkeää tarvetta perinteisen nuorisotilatyön lisäksi. Työparin puuttuminen aiheuttaa haasteensa, mutta onneksi Porissa on vahva verkosto nuorten parissa toimivia ammattilaisia, joiden kanssa toimia, Salmi kiittää.  

Koronavirusepidemian tuomat järjestelyt haastoivat myös erityisnuorisotyön arkisen toiminnan.

– Poikkeustilanne on näkynyt selkeästi, koska pienryhmät ovat jääneet pois ja muukin kohtaaminen vähentynyt muutoin, paitsi kadulla. Jalkautumista onkin lisätty paljon ja se on koettu hyväksi myös nuorten keskuudessa, että myös he näkevät aikuisia, joiden kanssa puhua mieltä askarruttavista asioista, Salmi muistuttaa.

Keväällä 2018 Porin kaupungille myönnettiin Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus (LYK). Porissa keskitytään tällä hetkellä lapsen oikeuksien tunnetuksi tekemiseen, lasten ja nuorten osallisuuteen sekä lapsia koskevien asioiden koordinoituun tarkasteluun.

Nuoret yhdessä