Keskustan katutiloja kehitetään – vastaa kyselyyn liikennejärjestelyjen nykytilasta 

Porin keskustaa kehitetään ja sen osana laaditaan liikenneverkkoselvitystä. Asukkailta ja keskustassa asioivilta kaivataan nyt näkemystä keskustan liikennejärjestelyistä, katutiloista ja erityispaikoista. Kyselyllä kerätään tärkeää pohjatietoa kaupunkikeskustan kehittämisohjelmaa ja tulevaa keskustan liikennesuunnitelmaa varten. 

Kyselyyn pääsee vastaamaan 31. heinäkuuta asti verkossa.  

– Kyselyllä kerätään keskustan käyttäjien mielipidettä siitä, miten eri liikennemuotojen olosuhteita tulisi kehittää, missä on parhaat kulkureitit ja missä on keskustan viihtyisimmät tai epämiellyttävimmät paikat liikkua sekä oleilla. Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvotaan joukkoliikenteen 10-kortteja. Keskustan liikennejärjestelyt ja katujen ilme ovat säilyneet pääosin muuttumattomina viimeisinä vuosikymmeninä. Katutilojen kehittämisellä pyritään parantamaan keskustan viihtyisyyttä, liikkumisen sujuvuutta ja keskustan elinvoimaa, toteaa yhdyskuntasuunnittelija Sari Kivioja.  

Työ on jaettu kahteen vaiheeseen. Nyt käynnistyneessä ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan nykytilanne sekä asetetaan keskustan katutiloille ja eri liikennemuodoille strategiset laatutavoitteet. Liikenneverkkoselvitys on jatkoa kaupungin ja sidosryhmien toimijoista koostuneen kehittämisryhmän työpajoille ja työ tarkentaa käynnissä olevaa tie- ja katuverkkosuunnittelua keskustan osalta. Työtä tehdään yhteistyössä kaupunkilaisten ja viranhaltijoiden sekä luottamushenkilöiden kanssa.   

–  Toisessa vaiheessa suunnitellaan jalankulun, pyöräilyn, autoilun ja joukkoliikenteen verkkohierarkia – eli millä kadulla ajetaan autolla ja mihin suuntaan, onko pyöräilijän paikka ajoradalla, yksisuuntaisella pyöräkaistalla vai kaksisuuntaisella pyörätiellä, entä mikä alue pyhitetään jalankululle, oleilulle ja esimerkiksi ulkomyynnille, kuvailee vs. Liikenneinsinööri Eija Riihimäki

Selvitystyön 1. vaihe käynnistyi toukokuussa 2020. Työn laadinnasta vastaa Ramboll Finland Oy. Tammikuussa 2021 on määrä aloittaa työn 2. vaihe, joka saatetaan päätökseen kesään 2021 mennessä.  

Kävelykatu