Kaupungin elinvoimapalvelujen järjestämiseen suunnitellaan muutoksia

Porin kaupunki on selvittänyt elinkeinopalvelujen järjestämistä Porin alueella. Selvityksen lopputuloksena on päädytty malliin, jossa nykyisestä Prizztech Oy:n tarjoamasta kokonaisasiakkuusmallista siirryttäisiin erikseen koottavaan palvelutarjottimeen. Muutoksilla pyritään selkeyttämään elinkeinotoimijoiden roolitusta.

Jatkossa Prizztech Oy:n asiakas voisi ostaa yhtiön tarjoamista palvelukokonaisuuksista vain ne, jotka parhaiten vastaavat asiakkaan tarpeita kunnan tai kaupungin elinkeinotoiminnan kehittämisessä. 

– Uuden mallin etuna on, että Prizztech Oy:llä olisi mahdollisuus laajentaa asiakaskuntaansa nykyisestään. Uudessakin mallissa Prizztech Oy:ltä olisi asiakkaalla edelleen mahdollisuus ostaa nykyistä kokonaisasiakkuusmallia vastaavasti kaikki yhtiön tuottamat palvelukokonaisuudet, sanoo konsernihallinnon toimialajohtaja Lauri Kilkku.

Samalla Porin kaupunki varautuisi elinkeinoelämän toimintaympäristön kehittämiseen liittyvän hanketoiminnan keskittämiseen Prizztech Oy:stä Satakunnan Ammattikorkeakouluun. 

Ammattikorkeakoulun maakunnallinen toiminta-alue varmistaisi tutkimustulosten paremman juurruttamisen maakunnan laajuisesti. Lisäksi kehittämishankkeiden tulokset olisivat nopeasti siirrettävissä perustutkintojen ja täydennyskoulutuksen kautta yritysten hyödyksi. 

Porin kaupunki varautuu Prizztech Oy:n keskeneräisten hankkeiden kuntaosuuden rahoittamiseen päättymiseen saakka. Muutoksen kustannusvaikutus lopullisesti toteuduttuaan olisi 500 000 euroa, joka syntyisi Porin kaupungin niin sanotun kuntarahatarpeen poistuessa portaittain. 

– Toteutuessaan muutokset parantavat Prizztech Oy:n mahdollisuutta panostaa erityisesti alueen yritysten kasvuun kannustamiseen, yritysten kasvusuunnitelmien tekemisessä avustamiseen ja kasvun toteuttamiseen liittyvien palveluiden välittämiseen yrityksille. Hanketoiminnan keskittäminen Satakunnan ammattikorkeakoululle parantaa hanketoiminnan tuloksellisuutta ammattikorkeakoulun tutkimusresurssien, laajojen verkostojen ja maakunnan laajuisen toiminta-alueen kautta, elinvoimayksikön päällikkö Jouko Hautamäki toteaa.

Lisäksi toimenpiteen säästöpotentiaali Porin kaupungille on merkittävä, mikä nykyisessä taloustilanteessa on erityisesti muutosta puoltamassa. Yhdessä muutokset selkeyttävät elinkeinotoimijoiden roolitusta. 

– Lisääntyvä hanketoiminta myös parantaisi Satakunnan Ammattikorkeakoulun rahoitusasemaa muiden ammattikorkeakoulujen keskuudessa valtakunnallisesti, Hautamäki lisää.

Porin kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 22. kesäkuuta.
 

Kaupungintalo keväällä