Satakunnan Museon hanke tallentaa satakuntalaista talkooperinnettä

Satakunnan Museossa on alkanut hanke, jossa tallennetaan talkooperinnettä. Projektia toteutetaan kesän ajan keräämällä aineistoa talkoista ja syksyllä työtä jatketaan työryhmän kera. Lisäksi talkootyön perinne lisätään elävän perinnön wikiluetteloon.

Satakunnan Museo on saanut Museoviraston avustuksen talkootyön tutkimista ja tallettamista varten projektiin Talkoot! - perinteen tallentaminen, talkoohengen etsiminen ja hyvien talkoiden reseptin laatiminen. Avustus kuuluu aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin. Avustuksella toteutetun projektin avulla tallennetaan talkooperinnettä ja aloitetaan talkoiden ABC-oppaan laatiminen. Projektia toteutetaan kesän ajan keräämällä aineistoa talkoista ja syksyllä työtä jatketaan työryhmän kera. Lisäksi talkootyön perinne lisätään elävän perinnön wikiluetteloon.

Kysely toimijoille sekä talkoolaisille

Projekti aloitetaan toteuttamalla erilaisille toimijoille sekä talkoolaisille kysely verkossa tai tarvittaessa kirjeitse. Kysely toteutetaan kesäkuun loppupuolella. Kyselyyn voi vastata kuka tahansa talkoihin osallistunut tai talkoiden järjestäjä. Tavoittelemme kyselyllä mahdollisimman laajaa joukkoa eri-ikäisiä ja erilaisissa talkoissa mukana olleita. Toivomme, että talkoita säännöllisesti järjestävät organisaatiot ja yhteisöt voisivat välittää kyselyn eteenpäin talkoolaisilleen.

Tiedossa talkoot heinä- tai elokuun aikana?

Talkooperinnettä talletetaan projektin aikana myös vierailemalla talkoissa sekä tekemällä haastatteluja talkoolaisille. Poikkeustilanteen takia kesän tapahtumat ovat vähentyneet ja samalla myös talkoiden määrä on laskenut. Jos tiedossasi on talkoot kesän aikana, niin kuulisimme niistä mielellämme. Haussa on talkoita eri aihepiireistä, pienistä ja yksityisistä pihatalkoista suuriin tapahtumatalkoisiin. Projektissa tallennetaan myös menneiden vuosien talkooperinteitä ja haussa on myös haastateltavia, jotka ovat toimineet tai toimivat edelleen aktiivisesti talkoissa.

Jos yhdistykselläsi on tiedossa talkoita ja haluatte olla mukana projektissa, niin voitte ottaa yhteyttä emilia.merisalo@pori.fi tai akuliina.aartolahti@pori.fi.

Sadonkorjuutalkoot Sunniemen kartanossa, kuvaaja Kurt K. Karlsson, Satakunnan Museon kokoelmat.

Talkoot Sunniemen kartanossa v. 1942 Satakunnan Museon kokoelmat