Nuorisotyössä panostetaan kansainvälisyyteen

Kansainvälinen toiminta nuorisotyössä on toimintaa, jossa tutustutaan eri maiden ja kulttuurien ihmisiin ja tapoihin, tai esitellään omaa kulttuuria muille.

– Meillä Porin nuorisopalveluissa selkeästi erillistä kansainvälistä toimintaa tällä hetkellä ovat kansainvälisen toiminnan nuorten ryhmä SFI – Searching For Internationality, kansainväliset nuorten leirit ja Euroopan solidaarisuusjoukot – EU:n rahoittama vapaaehtoistyön ohjelma, nuorisotyöntekijä Riikka Kataja taustoittaa

Kansainvälinen nuorten ryhmä tutustuu monipuolisesti erilaisten maiden toimintatapoihin ja kulttuuriin Porista käsin.

– Tämä ryhmä on avoin kaikille muista maista ja kulttuureista kiinnostuneille 13-21-vuotiaille nuorille. Ryhmän toimintaa suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa. Etsimme kansainvälisyyttä ihan täältä omalta kotipaikkakunnalta esimerkiksi laittamalla erilaisia uusia muille maille tyypillisiä ruokia tai katsomalla elokuvia ja dokumentteja, jotka sijoittuvat jonkin muuhun maahan tai kulttuuriin. Joskus meillä käy ulkomainen vierailija kertomassa omasta maastaan tai jostain kansainvälisestä teemasta. Välillä taas me käymme vierailuilla, kuten Monikulttuuriyhdistyksessä ja Porin museoissa, Kataja sanoo.  

Kansainvälinen nuortenleiri toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ulkomaisten kumppaneiden kanssa. Suurin oppi leirien aikana on uusien asioiden oppiminen muista eurooppalaisista, erilaisuudesta ja samanlaisuudesta sekä omasta itsestä.

– Tavoitteena on ollut myös vuosittain tehdä isompi projekti, jossa SFI-ryhmän kanssa yhdessä joidenkin muiden maiden nuorten ryhmien kanssa suunnitellaan ja toteutetaan yhteinen kansainvälinen nuortenleiri. Tätä toimintaa rahoittaa EU:n Erasmus+ -ohjelma, jota Suomessa koordinoi Opetushallitus. Olemme käyneet vuosien mittaan useammassa maassa reilun viikon mittaisella leirillä ja järjestäneet täällä Porissakin pari leiriä: Leirien teemat ovat tulleet nuorilta ja ne ovat liittyneet muun muassa luontoon ja luonnonsuojeluun, terveyteen ja liikuntaan, sekä yhdenvertaisuuteen, Kataja kertoo.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnalla pyritään kannustamaan ja innostamaan nuoria kansainväliseen kulttuuriin sekä solidaarisiin tekoihin vapaaehtoistyön kautta.

– Tämän ohjelman puitteissa haemme hankkeita, joiden myötä meille tulee nuorisopalveluihin aina kaksi nuorta vapaaehtoistyöntekijää vuodeksi kerrallaan. He tuovat omalla olemisellaan kaikkiin nuorisopalveluiden toimintoihin kansainvälistä ilmapiiriä, uusia tapoja, kieliä, ruokia ja ajatuksia. He voivat myös omalla kokemuksellaan rohkaista meidän nuoriamme hakemaan kansainvälisiä kokemuksia ja lähtemään mukaan vapaaehtoistyöhön, Kataja muistuttaa.

Poikkeustilanne ei juurikaan hidastanut kansainvälisen nuorisotyön toimintaa.

– Nuorten ryhmän kanssa toteuttavien viikoittaisten videokokoontumisten ansiosta pelaaminen, ruoanlaitto ja dokumenttien katsominen ovat onnistuneet. Myös tämän hetken vapaaehtoistyöntekijät ovat olleet mukana normaalin ajanjakson ja mukana lähes kaikessa siinä nuorisotoiminnassa, mitä me olemme poikkeustilanteessa tehneet nuorisopalveluissa. Tälle vuodelle ei saatumalta ollut suunniteltu kansainvälistä leiriä, mutta siinä tilanteessa leiri olisi peruuntunut kokonaan tai sitä olisi yritetty osittain järjestää etäyhteyksin, Kataja toteaa.

 

Kuvat: Erasmus+ nuorisovaihtoleiri Espanjassa

Käsinmaalausta Espanjassa

 

Ryhmäkuva Espanjassa