Selvin päin Satakunnassa -hankkeen heinäkuun uutiskirje

Selvin päin Satakunnassa hankkeen väki lähtee pikkuhiljaa lomalaitumille. Töihin palaillaan niin, että Jania tavoittaa 20.7. eteenpäin, Tellu palaa lomalta 10.8. ja Jenni puolestaan 17.8. Lomilta paluun jälkeen hankkeessa alkaakin loppukiri, sillä syksylle on luvassa paljon työtä hankkeen loppuunsaattamisessa ja raportoinnissa.

Päihde- ja pelikasvatuksen kehittämistyö Satakunnassa

Päihde- ja pelikasvatuksen kehittämistyön alku Satakunnassa näyttää erityisen valoisalta.  Mukana on tällä hetkellä oppilaitoksia jo 12 kunnasta ja mitä luultavimmin lisää osallistujia on vielä tulossa. Kattava osallistujamäärä antaa erinomaiset lähtökohdat syksyllä alkavan suunnittelutyöryhmän toimintaan, joka lähtee kehittämään ja yhtenäistämään Satakunnan alueen oppilaitosten toimintaa aluehallintoviraston julkaiseman Päihde-ja pelikasvatus oppilaitoksissa- oppaan avulla sekä oppilaitosten omia toimivia käytäntöjä ja toimintamalleja hyödyntäen. 

Kuvistuskuva

Yhteistyössä on voimaa. On hienoa, miten ihmiset ovat lähteneet toimintaan mukaan huolimatta poikkeusolojen aiheuttamasta kiireestä, jota oppilaitoksissa on varmasti ollut. Kasvatusalan ammattilaisten mukaan lähteminen näin isolla joukolla on valtava resurssi ja odotamme innolla, millaisia näkökulmia heillä on. Ensimmäisestä suunnittelutyöryhmän tapaamisesta syyskuussa 14.9 on varmasti tulossa erittäin mielenkiintoinen ja antoisa! 

Valomerkki –keskusteluiden pilotoinnit

Valomerkki -keskustelu oli yksi varhaisen puuttumisen toimintamalleista, joita hanke pilotoi Satakunnassa. Valomerkkikeskusteluun ohjataan alaikäisiä, jotka ovat ensimmäistä kertaa päihteidenkäyttönsä tai päihteiden hallussapidon vuoksi tekemisissä poliisi, terveydenhuollon, koulun tai muiden viranomaisten kanssa, eivätkä ole lastensuojelun asiakkaita.  Toimintamallin tavoitteena on puuttua nuorten päihteiden käyttöön ennen kuin se muodostuu ongelmaksi sekä vaikuttaa nuoren omiin ajatuksiin ja asenteisiin päihteiden käytöstä. Toimintamallin tarkoitus on vahvistaa vanhempien kielteistä suhtautumista alaikäisen päihteiden käyttöä koskeviin kysymyksiin ja antaa tukea sekä keinoja vanhemmille nuorten päihdekasvatuksessa. Valomerkki- keskustelu on tunnin mittainen päihdekeskustelu, johon osallistuu nuori ja vanhempi/vanhemmat sekä kaksi valomerkki-koulutuksen käynyttä ammattilaista.

Satakunnassa toteutetuilla pilotoinneilla selvitettiin valomerkki-keskustelun hyödyllisyyttä ja vaikutusta. Pilotoinneista saatua tietoa voidaan käyttää Valomerkki – keskustelun kehittämistyöhön, raportointeihin, tutkimuksiin ja opinnäytetöihin. Pilotoinnin kohderyhmä koostui nuorista, heidän vanhemmistaan sekä toimintamallia toteuttavista ammattilaisista. Valomerkki-pilotoinneissa oli mukana neljä eri organisaatiota: Porin perusturva, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä, Nakkilan kunta ja Eurajoen kunta. Valomerkki-keskustelua toteuttaa pilotoinneissa mukana olleiden organisaatioiden lisäksi Säkylä ja Harjavalta aloittaa toiminnan syksyllä 2020. Pilotointien aikana vastauksia saatiin yhteensä 30 valomerkki-keskustelusta.

Pilotoinnin tulokset osoittavat, että valomerkki-toimintamallin käyttö koetaan hyödyllisenä sekä nuorten ja vanhempien että ammattilaisten parissa. Nuoret kokivat tulleensa kuulluksi keskustelun aikana ja vanhemmat puolestaan kokivat saavansa toimintamallista tukea omaan vanhemmuuteen. Kaikki vanhemmat kokivat keskustelulla olevan vaikutusta nuoren päihteidenkäyttöön tulevaisuudessa. Valomerkki –keskustelun uskottiin lisäävän päihteistä keskustelua kotona. Suurin osa nuorista ja vanhemmista lähtikin keskustelusta toiveikkaana. 

Valomerkkipilotti kaaviokuva

Ammattilaisten huoliarvioit osoittavat, että toimintamallin käyttö on riittävä interventio ja jatko-ohjauksien tarve jää pieneksi. Tuntuva tai suuri huoli ammattilaisille jäi vain yksittäisistä nuorista.
Valomerkki –toimintamallia koskeva pilotointiraportti on kokonaisuudessaan luettavissa hankkeen sivuilta.

Save the date

Tervetuloa hankkeen järjestämään Pakka-koulutukseen 4.9.2020 klo 9.00–15.30. Koulutus järjestetään etänä Satasairaalan virtuaalihuoneen välityksellä. 
 

Koulutusesitekuva

Koulutuksen kohderyhmää ovat kunnissa toimivat ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöt ja ehkäisevän päihdetyön toiminnasta vastaavat, kuntien päihdetyöryhmien jäsenet, ehkäisevän päihdetyön kehittämisestä kiinnostuneet, kuntien hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen yhdyshenkilöt, kuntien yhteistyökumppanit ehkäisevässä päihdetyössä, sosiaali-, terveys-, opetus- ja nuorisotoimen kuntatoimijat, järjestöjen edustajat, viranomaiset ja anniskelu- ja elinkeinotoimijat.

Tavoitteena on innostaa kunnan toimijoita ja eri alojen yhteistyötahoja ottamaan Pakka-toimintamalli käyttöön sekä vahvistaa Pakka-toimintamallia käyttävien kuntien osaamista. Tarkoituksena on, että koulutuksen päättyessä kunnalla on suunnitelma Pakka – toiminnan käyttöönotosta ja toiminnan edelleen kehittämisestä.

Koulutuskutsun ja tarkemman ohjelman löydät täältä

Pakkalogo

Pakka-toimintamallilla ehkäistään päihdehaittoja yhteisöllisesti. Pakka-toimintamalli on paikallisten alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty menetelmä. Pakkaa toteutetaan paikkakunnalla tai alueella koko yhteisön voimin. Pakka-mallin mukaisella työllä voidaan tutkimusten mukaan:

•    parantaa ikärajavalvontaa myyntipaikoissa
•    vähentää alaikäisten alkoholin ja nikotiinituotteiden saatavuutta
•    tukea alaikäisten raittiutta ja vaikuttaa asukkaiden asenteisiin alaikäisten juomisesta
•    tiukentaa päihtyneille anniskelua ravintoloissa

Ennakkotieto: Alkoholin puheeksiotto –koulutukset syyskuussa

Hanke järjestää kaksi samansisältöistä alkoholin puheeksiottokoulutusta Eurajoella 10.9.2020 ja 17.9.2020 klo 13-15, paikka Eurajokisali. Merkkaa siis koulutus jo kalenteriisi! 
Ilmoittautumislinkki ja ohjelma julkaistaan hankkeen koti- ja facebooksivuilla lähempänä.

Vastaa kyselyyn!

Itä-Suomen yliopisto ja Helsingin yliopisto ovat mukana maailmanlaajuisessa kyselytutkimuksessa, jolla tutkitaan yksinäisyyden kokemuksia, eristyneisyyttä ja selviytymistä koronapandemian aikana.

Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto ovat mukana maailmanlaajuisessa kyselytutkimuksessa, jossa tarkastellaan yksinäisyyden kokemuksia, eristyneisyyttä ja selviytymistä koronapandemian aikana. Tutkimus on käynnistynyt Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Isossa-Britanniassa, Norjassa ja Alankomaissa, ja nyt viimeisimpänä Suomessa. 

Kansainvälisellä, usealle eri kielelle käännetyllä verkkokyselyllä kerätään 18 vuotta täyttäneiden kokemuksia yksinäisyydestä ja eristyneisyydestä pandemian aikana. Tutkimus tarjoaa tärkeää tietoa eri puolilla maailmaa asuvien elämästä ja sosiaalisista suhteista koronan myötä koetuissa poikkeusolosuhteissa ja auttaa ymmärtämään, mitkä tekijät auttavat selviytymään yksinäisyyden ja eristyneisyyden kokemuksista.

Vastaa tämän linkin kautta

Lisätietoja tutkimuksesta löydät täältä.

Kesälukemista

Hanke suosittelee lomalukemiseksi korsolaisen Emmi Sofianna Söderholmin esikoisromaania. Söderholm vetää työpajoja mielenterveystoipujille, joten hänellä on aiheesta paljon myös omakohtaista näkemystä. ”Edes hetken elossa” kertoo nuoresta Elsi-tytöstä, joka tahtoo pelastaa huumeriippuvaisen isoveljen ja kursia perheen kokoon. Huumeet vievät abityttöä mennessään.    
 

Kuvistuskuva

”Isoveli Topias majailee ties missä eikä suostu tulemaan kotiin. Äiti on lähtenyt rapakon taakse elämään omaa elämäänsä, ja isä on pelkkä zombie. Elsi haluaisi korjata kaiken ennalleen. Elsin juttusille ilmestyy Kalle, joka vaikuttaa tuntevan Topiaksen. Kalle polttaa jointtia kuin röökiä. Olisiko se niin paha, jos Elsikin kokeilisi? Auttaisiko se ymmärtämään veljeä? Yo-kirjoitukset ja kaikki muukin menettävät merkityksensä, kun Elsi imee hatsin. Kaikki on tässä ja nyt, ja lopulta painajaista.”

Selvin päin Satakunnassa -hankkeen uutiskirjekuvake