Asumispalveluyksiköissä vierailu mahdollistetaan rajoitetusti myös sisätiloissa

Jatkossa läheisten on mahdollista vierailla perusturvan asumispalveluyksiköissä asuvien luona rajoitetusti myös sisätiloissa.

Jokaisessa asumispalveluyksikössä on oma vierailutila, jossa asukkaiden ja läheisten on mahdollista tavata toisiaan ennalta sovittuina aikoina. Myös ulkoilu läheisten kanssa on edelleen suositeltavaa. Saattohoidossa olevien ja vuoteeseen hoidettavien asukkaiden kohdalla mahdollistetaan vierailu asukkaan huoneeseen.
 
Vierailuista on aina sovittava etukäteen asumispalveluyksikön henkilökunnan kanssa. Henkilökunta ohjeistaa vierailijaa tarkemmista käytännön järjestelyistä ja kertoo tarvittavat ohjeet hyvään käsihygieniaan ja suojautumiseen. Kaikissa vierailutilanteissa vierailijan tulee olla oireeton ja suojautua henkilökunnalta saamiensa ohjeiden mukaisesti. Saapuessaan asumispalveluyksikköön vierailijan tulee ilmoittautua henkilökunnalle. Vierailijan nimi ja asuinpaikkakunta kirjataan asiakas- ja potilasasiakirjoihin. Henkilökunta avustaa asukkaan vierailutilaan ja edelleen vierailun jälkeen pois vierailutilasta. 
 
Tämä ohje koskee sekä ikääntyneiden että vammaisten henkilöiden asumispalveluyksiköitä. Osa vammaispalveluiden asumisyksiköistä on tarkoitettu itsenäisempään asumiseen. Kyseisissä yksiköissä omaisten on mahdollista vierailla asukkaan omassa kodissa, jos vierailija on oireeton ja sitoutuu noudattamaan hyvää hygieniaa ja henkilökunnan ohjeistamia suojauskäytänteitä. Tarkemmat ohjeet vierailujen toteuttamiseen saa asumispalveluyksikön henkilökunnalta. 
 

Ovi